13 ilin güvenlik müdürünün değiştiği karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’bile, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı atama kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazete’üstelik Itimat Müdürleri Kararnamesi üstelik vadi aldı. Yayınlanan karara göre 13 ilin emniyet müdürü değişti. Giresun İl Güvenlik Müdürü Saruhan Kızılay ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın merkeze alındı. Diyarbakır İl Inanma Müdürü Hüseyin Fazla Polis Başmüfettişi, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Güven Genel Müdürlüğü Vesika Yönetimi ve Eş Güdüm Ofis Başkanı, Sakarya İl Itimat Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Itimat Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Gaye Ulucan Şanlıurfa İl Inanma Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Tekevvün Sakarya İl Inanma Müdürü, Itimat Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Güven Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Eş Güdüm Daire Başkanı Recep Pir Yazıcı Giresun İl Itimat Müdürü, Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Ayar Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Melik Sıralanmış Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Nevşehir İl Itimat Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Büyük Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Siirt İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Melik Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Sinop İl Inanma Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Güven Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden mesul İl Güvenlik Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay, Kastamonu İl Inanma Müdürü olarak atandı. Mecmu tayin kararlarına https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz Parçalanmamış tayin kararlarına yayılmak buraya tıklayınız
Share: