Birleşik Kamu-İş’ten ‘Kriz ve Amme Çalışanları’ Raporu: “Çalışanların Yüzde 49,8’i Ebeveyn Namına Görevini Namına Getiremediğini Düşünüyor”

Müttehit Amme-İş Konfederasyonu’nun Kriz ve Kamu Çalışanları Raporu’na göre; kamu çalışanlarının yüzdelik 49,8’i ekonomik kriz dolayısıyla tıpkısı ebeveyn olarak görevini adına getiremediğini düşünürken, yüzdelik 39,6’sı eş bireylerine karşı hiddetli aynı biçimci zarfında olduğunu, yüzdelik 40,7 ise ocak bireyleriyle iletişimlerinin bozulduğunu anlatım ediyor. Mürekkep Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Kıtlık sınırının 7 bin 666 lira olduğu ortamda bu maaşla geçinebilmek benzer başöğretmen? Kabil değil, ayakta kalmamız olanaklı değil” dedi.

Mürekkep Kamu-İş Konfederasyonu’nun amme çalışanlarının ülkedeki hesaplı akse koşullarındaki aktüel deneyimleri ve sorunlarının vadi aldığı Akse ve Kamu Çalışanları Raporu, zaman Ankara’birlikte düzenlenen toplantıda Federasyon Genel Sekreteri Bağımsız Milletvekili Aras eliyle açıklandı. Rapor, 1644 amme çalışanı ile 1-19 Eylül günleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre oluşturuldu.

Araştırmaya katılan amme çalışanlarının yüzde 56,7’sini karı, yüzde 43,3’ünü ise erkekler oluşturdu. Raporda, sormaca sonuçlarıyla ait şu saptamalara düz verildi:

“AYLIK DÜZENLİ İŞ GELİRİ 15 BİN TL’NİN ÜZERİNDE OLAN AMME ÇALIŞANLARININ ORANI YALNIZCA 4,2’DİR”

“Amme çalışanlarının iri ayrımsız çoğunluğunun maaş ahenktar aksiyon gelirinin (yüzdelik 64,6) 9 bin -12 bin TL beyninde saha aldığını göstermektedir. Bunu yüzde 22,3 ile mahiye düzenli aksiyon geliri 12 bin -15 bin TL beyninde olanlar izlemektedir. Aylık düzenli iş geliri 15 bin TL’nin üstünde olan amme çalışanlarının oranı sadece 4,2’dir.

Birleşik Kamu-İş yoluyla 2022 yılının eylül ayında yayınlanan Meskenet Araştırması’na göre 4 yabanlık bir ailenin kayırıcı onuruna yaraşır benzeri şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi üzere yapması gereken mahiye besin ve gıda dışı harcamaların hep tutarı 22 bin 377 TL’dir. Buna bakarak;

Alan araştırmasına katılan kamu çalışanlarının 904’ü, aynı bambaşka ifadeyle yüzdelik 55’i 4 nefis aile koşulunu sağlamaktadır. 904 nefis takım içerisinde aylık ahenkli kademe geliri, Birleşik Kamu-İş vasıtasıyla belirlenen tutarın altında olanların sayısı 648’dir. Bu sonuçlar, 4 yabanlık karı koşulunu sağlayıcı katılımcıların yüzde 71,7’sinin maaş eğlenceli aşama gelirinin yoksulluk sınırının altında kaldığını göstermektedir.

“KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDE 81’İ GÜNDELİK YAŞAMIN DEVAMI İÇİN ISTIKRAZ ETMEK YERINDE KALMAKTADIR”

Kamu çalışanlarının yüzdelik 81’i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak yerinde kalmaktadır. Borçlanma üstüne ilgi calip bazen gayrı sonuçlar şöyledir:

Katılımcıların yüzdelik 85’i yüreklilik kullanıcısıdır. Öne çıkan borçlanma seçeneği yüzde 72,3 ile ihtiyaç kredisidir. Bunun arkası sıra yüzde 41,7 ile mahiye yararlanma dışında yüreklilik kartı borcu gelmektedir. Kamu çalışanlarının sadece yüzdelik 38,8’i konut kredisi kullanıcısı durumundadır.

Araştırma sonuçları, kamu çalışanlarının yüzde 64’ünün konuşu akse nedeniyle yeni istikraz kanallarını eksiltmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Bu konuda sunma haddinden fazla başvurulan seçenekler ihtiyaç kredisi (yüzdelik 55,7) ve yüreklilik kartıdır (yüzdelik 51,8). Antrparantez şahıslara borçlanma (yüzdelik 51,8) üzere kaydedilen oran da özen çekicidir.

“KATILIMCILARIN YÜZDE 35,7’Sİ KRİZ NEDENİYLE AİLESİNDEN DESTEK ALIRKEN YÜZDELIK 28,3’Ü İSE AİLE BİREYLERİNDEN İŞSİZ KALANLARA BINDI OLMAKTADIR”

Kriz, kamu çalışanlarının yüzde 97’sinin harcamalarında kısıntıya gitmelerine bozukluk olmuştur. En fazla boşluk yapılan harcamalarda esas besin maddeleri başı çekerken temel arılık maddeleri ile ruh, doğalgaz vb. harcamalar bunu izlemektedir. Sonuçlar, kamu çalışanlarının yarısından fazlasının esenlik ve yetişek harcamalarında kısıntıya gitmek zorunda kaldıklarını de ortaya koymaktadır.

Yüzde 27,7’lik benzeri inikat konuşu akse koşullarında ekleme hareket yapmaya başlamıştır. Katılımcıların yüzdelik 35,7’si akse dolayısıyla ailesinden bindi alırken yüzde 28,3’ü ise sülale bireylerinden atıl kalanlara destek olmaktadır. Akse, amme çalışanlarının yüzdelik 10,2’sinin arabasını satması sonucunu doğurmuştur.

“KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDELIK 40,7’SİNİN İSE AİLE BİREYLERİYLE İLETİŞİMLERİNİN BOZULDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR”

Araştırma kapsamında krizin toplumsal ve psikolojik boyutları; sosyal faaliyetlerde eksilme, ocak içi iletişim, kendine ve insanlara hamaset, yurtdışına gitme düşünceleri ve keyif sorunları itibarıyla incelenmiştir.

Akse, kamu çalışanlarının yüzdelik 97,1’inin sosyal faaliyetlerini azalmıştır. Bunun beraberinde kamu çalışanlarının yüzde 87,5’i kriz dolayısıyla tatile gidememektedir. Bunlara melfuf yerine akse, amme çalışanlarının aile içi ilişkilerinde bozulmaya bozukluk olmaktadır: Katılımcıların yüzde 62,3’ü akse zımnında aileleriyle yeteri büyüklüğünde ilgilenemediklerini belirtmişlerdir. Sonuçlar, amme çalışanlarının yüzde 39,6’sının sülale bireylerine cebin gazaplı tıpkı tutum ortamında olduklarını, yüzde 40,7’sinin ise karı bireyleriyle iletişimlerinin bozulduğunu göstermektedir. Akse nedeniyle ayrımsız ebeveyn kendisine görevini yerine getiremediğini düşünenlerin oranı yüzde 49,8’dir.”

Birleşik Amme-İş Konfederasyonu Umumi Başkanı Mehmet Balık, rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“AÇLIK SINIRININ 7 BİN 666 LİRA OLDUĞU ORTAMDA BU MAAŞLA GEÇİNEBİLMEK BENZER BAŞMUALLIM?”

“Zaruret araştırmalarını açıkladık. Rakamlar çok bati, asgari ecir 5 bin 500 liralık namına açıklandı amma açlık sınırına bakıldığı ant 7 bin 660 liralık, az daha yer düşük vazifeli maaşıyla karşılık düzeyde. Memurların genel gelirlerine bakıldığı zaman sayı farkı 9 bin lira- 11 bin liralık beyninde sıkışmış durumda. Bunun yanı sıra PTT’de, BAĞKUR’üstelik, tapuda, büroda, rüşvet dairelerinde çalışan memurların maaşlarına bakıldığı ahit birlikte ortalama 9 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Tamam kıtlık sınırının 7 bin 666 liralık olduğu ortamda bu maaşla geçinebilmek türlü başöğretmen? Benzer değil, ayakta kalmamız türlü değil.

“İKİ KİŞİLİK BİR EVE 22 BİN LİRANIN GİRDİĞİ HADDINDEN FAZLA NADİR”

Fukaralık sınırı yani beslenme dışında gayrı içtimai ihtiyaçları 22 bin 377 teklik. Rahatlıkla söyleyebiliriz belli kamu çalışanları aut, yani yönetici düzeyinde olan ehlihibre tababet doktoru, müdür, genel müdür, ofis başkanları olanların haricinde eşiyle alay malay az daha bu maaşı düz görevli yok. İki nefis aynı eve 22 bin liranın girdiği çok eşsiz, birçok kamu çalışanı eşiyle alay malay kazandığı mülk 22 bin liranın altında ayrımsız cirim. Familya ayında hükümetin planladığı zamda Reisicumhur da onu ağzından kaçırmadı ama bile bile sufle verdi, dedi ki ‘Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, aile ayında onlara enflasyonun üstünde remiks yapacağız’; peki yüzdelik 70 remiks yapabilirler, ihtimal yüzde 100 bindirim yapabilirler, belki maaşlarımızda ıslah yapabilirler. Sayı Farkı 10 bin teklik düz aynı amme çalışanının maaşına yüzdelik 100 remiks yapıldığı antlaşma halkın gözünde haddinden fazla koskocaman bire bir değiş yaşandı imajını yaratırsınız. 10 bin lira maaş alan kamu çalışanının maaşı 20 bin liralık evet, yetersizlik sınırına baktığınız antlaşma elan fakirlik sınırını yakalayamamış oluyor.

“TÜRKİYE’DE BUGÜNE BÜYÜKLÜĞÜNDE YABANCILARA SATILAN GÖZ SAYISI 305 BİN 458”

Bakir işe başlayan benzeri amme çalışanının maaşı averaj 9 bin liralık civarında, peki averaj ev kira fiyatları Ankara ortamında düşünülecek olursa, Ankara’nın sunma kavşak semtlerinde de 7 bin liralık 8 bin liranın altında icar fiyatı yok. Yaşanabilir 2 pozitif 1 evden bahsediyorum. Merkeze geldiğiniz zaman Kızılay ve bu çevreye geldiğiniz antlaşma 1 fazlalık 1 evlerin rakamı bu fiyatlarda. Sayı Farkı maaşı 9 bin teklik olan benzeri gencin, kira fiyatlarını kirasını karşılayabilmesi kabil başöğretmen? Türlü değildir. Şöyle umumi adına bakalım. Türkiye’de konut fiyatlarına bakacak olursak; basamak fiyatları neden bu büyüklüğünde pahalı, neden bu kadar artıyor da bunu karışma şansımız bulunmayan? Türkiye’de son 1 yılda enteresan aynı fenomen yaşanıyor. Türkiye’de bugüne kadar yabancılara satılan ev sayısı 305 bin 458; 2022 yılında yabancılara satılan bölük sayısı 51 bin 802. Bu konutlar kimlere satılmış? Türkiye’de ev kayran ilk on büyüklük:  Birinci sırada Irak, İran, Rusya, Almanya, Kuveyt, İngiltere, Suudi Arabistan, Afganistan, Azerbaycan ve sonuç adına Ürdün. En çok konutun satıldığı illere bakacak olursak İstanbul, Antalya, Bursa.”Share: