ÇEVREYİ KİRLETEN 3 BİN 743 TESİSE 420 MİLYON LİRA CEZA

İZMİR’in Menemen Plastik İhtisas Organize Uran Bölgesi’ndeki (OSB) Atılmış akarsu Arıtma Tesisi’nde tetkik özne Kasaba Denetimi Kat Başkanı Hazar Ecevit Akgün, 2021 yılında 57 bin 22 nüsha yer denetimiyle Cumhuriyet tarihinin sunu erdemli teftiş sayısına ulaşmıştık. 2022 yılının evvel 10 ayında de 53 binin üzerindeki denetimle az daha geçen yılın rakamlarına ulaştık. Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise, 420 milyonun üzerinde ukubet uyguladık. Antrparantez 313 işletmeyi faaliyetten menettik dedi.

Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoluyla 2014 yılından itibaren Ergene, Gediz, Gerçekten Menderes, Bakırçay, Sakarya, Susurluk havzaları ile Kahramanmaraş Katarakt Çayı’nda oluşturulan 82 noktada Evsel ve Endüstriyel Pislik İzleme Programı (EKİP) yürütülüyor. Ayrıca bakanlığın ÇED İzleme ve Yer Denetim Dairesi Başkanlığınca 17 ila 22 Ilk Teşrin ortada, Gediz Havzası İzmir ve Manisa illerinde evsel ve endüstriyel atılan akarsu kaynaklarına yönelik takip ve denetleme yapılıyor. Ekipler esbak izlence kapsamında, Menemen Plastik İhtisas Tevhit Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi’nde tetkik yaptı.

‘313 İŞLETMEYİ FAALİYETTEN MENETTİK’

Çalışmalar üzerine bilgi veren Mekân Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kasaba Denetimi Ofis Başkanı Hazar Ecevit Akgün, Çevrenin çalışkan bir şekilde korunmasını sağlamak, tesis ve faaliyetlerin çevresel baskı değerlendirmesi ve çevre cevaz süreçlerinde tamlanan koşullara, mekân mevzuatında verilen sınırlama ve yasaklamalara makul namına hayatiyet gösterip göstermediklerinin kontrolü amacıyla çevre denetimleri gerçekleştiriyoruz. Mekân Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Erek Kurum’un talimatıyla, el müdürlüklerimiz vasıtasıyla yapılan belde denetimlerine katkı uydurmak için dalan denetleme ekiplerimiz, kıvrak akarsu ve atık akarsu laboratuvarlarımız, yine mobil gelgel kalitesi ölçüm araçlarımızla çalışmalarımıza bitmeme ediyoruz. 2021 yılında 57 bin 22 adet kasaba denetimiyle Cumhuriyet tarihinin yeryüzü faziletli denetim sayısına ulaşmıştık. 2022 yılının geçmiş 10 ayında birlikte 53 binin üzerindeki denetimle neredeyse sabık yılın rakamlarına ulaştık. Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise, 420 milyonun üzerinde ukubet uyguladık. Ayrıca 313 işletmeyi faaliyetten menettik diye niteleyerek konuştu.

‘DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR’

Denetimlerin sürdüğünü dile getiren Akgün, Bu hafta Gediz Havzası kapsamında İzmir ve Manisa illerinde denetim yapıyoruz. Atılan akarsu kaynaklarının yer mevzuatındaki ölçün değerlere uygun namına çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi, rahatlama standartlarının sağlanıp sağlanılmadığını kontrol ediliyor. Manisa’dahi 6 OSB ile 4 belediye tasfiye tesisinde denetim yapıldı. Bu kontrollerde 4 OSB ve 1 uray atılmış akarsu tasfiye tesisinin mevzuata marjinal işletildiğini tayin ettik. Kısaca 2 milyon TL civarında yönetimsel nakdî ceza uygulayacağız. Denetimlerimiz sürüyor ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ’YE 394 BİN LİRA PARA CEZASI

Çiğli atık akarsu arıtma tesisine birlikte değinen Akgün, tesisin 604.800 m3gün kapasitesiyle kentin yeryüzü büyük ve majör atık su arıtma tesisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti

Çiğli Atık Akarsu Tesisi birlikte değerleri kabilinden uyumlu izlem edilen tesisler beyninde. Çiğli ve Narlıdere’birlikte mevcut atılmış akarsu arıtma tesislerine ilgili Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’nin alarm verdiğine ilişkin Sürekli İzleme Merkezi’nden tebligat aldık. Bunun konusunda, bu tasfiye tesislerinde denetimlerimizi yaptık. İl genelinde geçen yıl şehremaneti arıtmalarında 51 göstermelik alıp denetleme yapılmıştı. Çiğli’den bile deşarj standartlarına uygunluk kabil denetim numunelerini almıştık. Maalesef bu 2 numuneden de rahatlama standartlarının aşıldığını belirleme etmiştik. 657 bin liralık para cezası uygulamıştık. Atılmış su arıtıma tesisinin alarm vermesi üstüne denetleme yaptık. Kontrollerde atılan akarsu tesisinden körfeze boşalma edilen atılmış sulardan mostra aldık. Aynı sefer henüz maatteessüf rahatlama standartlarının sağlanmadığını ve mevzuatta belirlenen standartlarının üzerinde kirliliğe sahip atılmış akarsu rahatlama edildiğini tayin ettik. Buna güvenerek 394 bin teklik nakdî ceza uygulayacağız.

‘ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİZ’

Arıtma çamurlarının mevzuatta belirlenen tedbirler alındıktan sonraları tesiste depolanması gerektiğini dile getiren Akgün, Yeniden arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının kaldırılmış tesislerine gönderilmesi yahut mekân mevzuatında belirlenen tedbirler alındıktan bilahare bakanlığımızdan lisans darılmak yoluyla tesiste depolanması gerekiyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nde, arıtma çamurlarında temmuz 2022 tarihine büyüklüğünde mukteza lisanslar ve muktezi çevresel tedbirler alınmadan depolanma yapıldığını tespit ettik. Tıpkı ekibimiz dahi orada arıtma çamurundan mostra alıyor. Numunenin mevzuata bakarak değerlendirilmesi sonucu korkulu olup olmadığı belirlenecek. Çevre kanunu kapsamında antrparantez bir muamele uygulanacak. Parçalanmamış Türkiye’birlikte olduğu kabilinden çevre kirliliğine müsamaha göstermeyeceğiz. Çalışkan tıpkı şekilde denetimlerimizi sürdüreceğiz. dedi.

Share: