CHP’li Delimsirek: “Hekimlerimizin faaliyet özgürlüğü engellenmekte”

CHP Balıkesir Mebus Fikret Delice, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile hem hekimlerin faaliyet özgürlüğünün engellendiğini hem bile hastaların doktor ve sayrılarevi latif özgürlüklerinin yasaklandığını öne sürdü.

Delice, Meclis’te düzenlediği matbuat toplantısında, Hususi Hastaneler Yönetmeliğinde Ayrım Yapılmasına Dayalı Talimatname ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Hususi Esenlik Kuruluşları Karşı Yönetmelikte Uymazlık Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle doktorlara yemeden içmeden tıpkısı hastanede ameliyat yapma yetkisi tanındığını anlatan Mecnunca, doktorların apayrı aynı şifahane ile kavil yapma hakkının ellerinden alındığını söyledi.

Yönetmeliğin Anayasa’daki yasa uğrunda denklik ilkesine çapraz olduğunu savunan Delicesine, “Bu talimatname temelde Anayasa’ya mugayir aynı düzenlemedir. Bu yönetmelik ile hem hekimlerimizin iş özgürlüğü engellenmekte hem üstelik hastalarımızın hekim ve sayrılarevi seçilmiş özgürlükleri yasaklanmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Share: