Danişmend Gazi marifetiyle yaptırılan Garipler Cami 932 yıldır ibadete açık

Danişmend Gazi vasıtasıyla yaptırılan Garipler Cami 932 yıldır ibadete çıplak

TOKAT – Tokat’ta, 1071 Malazgirt Zaferinden bilahare Danişmend Gazi yoluyla yaptırılan Anadolu’nun geçmiş Türk Camilerinden Garipler Cami 932 yıldır ibadete zahir.

Tarihin birçok dönemine eş sahipliği yapan Tokat’ta, Anadolu’nun ilk Türk Camilerinden Garipler Camii ilgi çekiyor. Caminin kitabesinde, Kağan Danişmend Gazi aracılığıyla 11. yüzyılın serencam çeyreğinde nesir ettirildiği bilgisi kayran alıyor. Semerkant Mahallesinde bulunan Garipler Camii, minaresinde saha düzlük yeşil sırlı tuğlalardan kontekst umum ortada Yeşil Minareli Camii adına biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonradan bilcümle Anadolu’daki yeryüzü sakat cami olma özelliği kâin Garipler cami, Buhara essah 1040 Karahanlılar marifetiyle yapılan Degaron Cami ile aynı çekim tipine erbap. 14. yüzyılda yapılan mihrapta benzeri yazıt mevcut cami dört sütun, koridorlar, mustatil mazgallı pencereler caminin belirtik özelliklerinden. Tarihi kaynaklarda Anadolu’nun İslamlaşmasında Garipler Camii’nin payının olduğu saha almaktadır.

“Tokat ve Anadolu’nun arz bozuk camilerinden birisidir”

5 yıldır Garipler Caminde imamlık eden Gıyap İşbilir, ” Ecdadın pir bire bir mirası yerine bırakmış olduğu bu tarihi camide fariza yapmaktayız. Tanrı buranın kadrini bilmeyi, burada göre fariza yapmayı bizlere yıldız etisin. Bura Tokat ve Anadolu’nun bildirme sakat camilerinden birisidir. Hem mimari özelliğiyle hem mihrabıyla Anadolu’da tektir. Tokat’ın fethinden sonraları Anaç Gazi tarafından yaptırılmış olduğu bilinir. Mihrabında özlük üstünde kitabesi olan tek mihraptır. İçinin basit olması ve tarihi dokunun dahi vermiş olduğu hazdan dolayı adam ibadet ederken henüz huşu içerisinde ibadetini yapıyor ve melodi alıyoruz. Buranın feyzi ve bereketi gerçekli ki tarihinden, senelerce içerisinde yapılan ibadetlerden kaynaklıdır. Buraya gelip ziyaret gayeli gelip ibadetini yapanlarda oluyor” dedi.Share: