Erzincan haberi: Erzincan’da Ağustos ayında genel ticaret sistemine bakarak dış satım 2 milyon 569 bin dolar, ithalat 330 bin dolar namına gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı hareket birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen arızi dış tecim verilerine göre; dış satım 2022 yılı Ağustos ayında, ayrımsız esbak yılın bir ayına bakarak yüzde 13,1 artarak 21 bilyon 337 milyon dolar, ithalat yüzdelik 40,4 artarak 32 bilyon 531 milyon dolar namına gerçekleşti. Erzincan’da Ağustos ayında genel tecim sistemine göre dış satım 2 milyon 569 bin dolar, ithalat 330 bin dolar oldu.

Sülale-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,2, ithalat yüzdelik 40,7 arttı.

Genel tecim sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir esbak yılın bire bir dönemine göre yüzdelik 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, dış alım yüzdelik 40,7 artarak 239 bilyon 43 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Ağustos ayında erke ürünleri ve zer dış ihracat yüzde 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Enerji ürünleri ve akçasal sıfır zer hariç dış satım, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 9,3 artarak 17 bilyon 981 milyon dolardan, 19 bilyon 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında erke ürünleri ve parasal olmayan değerli dış ithalat yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Erke ürünleri ve parasal olmayan kızıl aut aut tecim açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar namına gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 41 milyar 101 milyon dolar kendisine gerçekleşti. bahis konusu ayda enerji ve kızıl dış ihracatın ithalatı gelecek oranı yüzde 91,6 oldu.

Aut ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 159,9 arttı.

Ağustos ayında aut ticaret açığı bir önceki yılın benzeri ayına bakarak yüzdelik 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 bilyon 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 65,6’ya geriledi.

Aut ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde yüzdelik 146,3 arttı.

Sülale-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzde 146,3 artarak 29 bilyon 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Sülale-Ağustos döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının benzeri döneminde yüzdelik 69,3’e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 95,0 oldu. Ekonomik faaliyetlere bakarak ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Sülale-Ağustos döneminde kazançlı faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu.

Ağustos ayında vuzuh mallarının hep ithalattaki payı yüzdelik 79,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzdelik 79,5, resülmal mallarının payı yüzdelik 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Aile-Ağustos döneminde duruluk mallarının payı yüzde 81,6, anamal mallarının payı yüzdelik 10,6 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 7,7 oldu.

Ağustos ayında genişlik aşkın ihracat yapılan talih Almanya oldu.

Ağustos ayında ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 483 milyon dolar ile MEMLUK, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 104 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, hep ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 bilyon 416 milyon dolar ile ESIR, 8 bilyon 609 milyon dolar ile Irak, 8 bilyon 604 milyon dolar ile Birleşik Kraliyet, 8 bilyon 352 milyon dolar ile İtalya ve izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, hep ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta önceki sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İthalatta Rusya Federasyonu önceki sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 bilyon 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 bilyon 324 milyon dolar ile KUL izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, toplam ithalatın yüzde 47,9’unu oluşturdu.

Aile-Ağustos döneminde ithalatta önce sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 bilyon 34 milyon dolar ile Çin, 15 bilyon 328 milyon dolar ile Almanya, 10 bilyon 295 milyon dolar ile MEMLUK, 9 bilyon 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, hep ithalatın yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre dış satım yüzdelik 2,6 arttı. Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; 2022 yılı Ağustos ayında ayrımsız esbak taban bakarak ihracat yüzdelik 2,6, dış alım yüzdelik 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise; 2022 yılı Ağustos ayında tıpkı eski yılın benzeri ayına bakarak ihracat yüzde 9,5, dış alım yüzdelik 37,5 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat uran ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Teknoloji yoğunluğuna bakarak aut ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içre kayran alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplanmış ihracattaki payı yüzde 95,0’dır. Faziletli teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9’dur. Ev-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat endüstri ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzdelik 94,6’dır. Sülale-Ağustos döneminde erdemli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8’dir.

Ağustos ayında imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde 72,0’dır. Faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,4’tür. Karı-Ağustos döneminde imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde 70,1’dir. Ev-Ağustos döneminde efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel tecim sistemine göre dış satım 2022 yılı Ağustos ayında 19 bilyon 540 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine bakarak, 2022 yılı Ağustos ayında, ihracat tıpkısı eski yılın bire bir ayına bakarak yüzdelik 9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzde 37,5 artarak 30 bilyon 746 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Ağustos ayında dış tecim açığı yüzde 146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 bilyon 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Sülale-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Karı-Ağustos döneminde, ayrımsız geçmiş yılın bire bir dönemine göre yüzdelik 16,3 artarak 154 bilyon 437 milyon dolar, ithalat yüzde 38,0 artarak 225 milyar 486 milyon dolar namına gerçekleşti.

Ev-Ağustos döneminde dış tecim açığı yüzde 132,3 artarak 30 bilyon 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ev-Ağustos döneminde yüzdelik 81,3 iken, 2022 yılının tıpkısı döneminde yüzdelik 68,5’e geriledi. – ERZİNCAN

Share: