Hazine’den vatandaşlara eke uyarma

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, kambiyo mevzuatı kapsamında muteber yönetimsel para cezalarına müteveccih olarak Bakanlığın adını kullanarak mülk gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hazine’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği amacıyla; kambiyo mevzuatı kapsamında geçerli idari mülk cezalarına, Bakanlığımızın ihbarı neticesinde izinli Cumhuriyet Başsavcılıkları marifetiyle karar verilmektedir. bahis konusu karar, kararda hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonraları Cumhuriyet Altını Başsavcılığı eliyle 6183 dar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Için Yasa hükümlerince öğrenim edilmek için ilişik Irs ve Harçlar Idrak Dairesi Müdürlüğüne iletilmektedir.

Akıbet dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat namına tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Mali Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü vasıtasıyla idari nakdî ceza uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak dünyalık gönderilmesini isteyen şahıslara öz saygı edilmemesi gerekmektedir.”

Müşteri, bankanın 2 milyon 756 bin TL’sini kurtardı

 

Vekil Nebati’den vergi desteği açıklaması

 

Share: