İzmir’de İşçi Buluşmasının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İzmir’da “Geleceğin Türkiyesi’ni düz yazı ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonradan yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin tedarik çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Reisi Bronz Soyer, bugün üçüncüsü planlı iştirakçi buluşmasının ardından akıbet bildirgesini açıkladı. Soyer, “Bugünün panel ikliminde geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak tensikat değişmeyen altına alındı” dedi.

Küçük Ay 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonraları baştan düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları sürüyor.  İzmir Büyükşehir Belediye Reisi Tunç Soyer’in moderatörlüğünde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Geleceğin Takipçisi Olun” sloganıyla yapılan üçüncü işçi buluşmasında akıbet bildirgesi açıklandı.

Buluşmaya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Umumi Başkanı Ikbal Çerkezoğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Etkin, DİSK Umumi Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Terbiye-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Zerrin, Türk-İş İzmir 3. Mıntıka Temsilcisi Hayrettin Fehmetmek, Besin İş Genel Başkanı Seyit Arslan, Kısım Emekçileri Sendikası Umumi Başkanı Keleş Berdicioğlu, sendika temsilcileri, emekliler ve işçiler katıldı.

Katılımcılar, geçen ilk teşrin ayında eksper grubunun yürüttüğü icraat ışığında oluşturulan 14 maddelik eskiz akıbet bildirgesini şümullü benzeri şekilde tartıştı. Gelişigüzel husus üstünde görüşlerini paylaşan katılımcılar eş bire bir deklerasyon oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Bronz Soyer, kısaca dört saat süren toplantının ardından deklarasyonu halkoyu ile paylaştı.

İşçi temsilcileri ile sonuç etap artağan benzeri güruh yapıldığını belirten Başkan Tunç Soyer, “İşçi sınıfı çok şişman tıpkı mandepsi oranı ile İktisat Kongresi’nin paydaşı oldu. Türkiye’nin her yerinden katılan cemi başkanlarımıza, temsilcilerimize teşekkürname ediyorum. Geleceğe çerağ tutacak kararlar alınmasına bükülmüş verdikleri amacıyla teşekkürname ediyorum” ifadelerini kullandı. Cemi kararların oy birliği ile alındığını vurgulayan Başbuğ Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye’sinin tutum politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak tensikat değişmeyen altına makbuz” dedi.

ARZU ÇERKEZOĞLU: “İŞÇİ SINIFININ EKMEĞİNİ TEMAS ETMEK SERENCAM MERTEBE ÖNEMLİ”

Ülkenin edisyon bir süreçten geçtiğini tabir eden DİSK Genel Başkanı Gönül Çerkezoğlu, “Kâin sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bire bir molekül vaat edemediği bire bir dönemde tutum politikaları temelinde ülkenin geleceğini, işçi sınıfının ekmeğini konuşmak son aşama yetişkin ve anlamlı. Bu çalışmadan âlem İzmir Büyükşehir Uray Başkanımız Bronz Soyer’e teşekkürname ediyoruz” diyerek konuştu.

DİSK Genel İş Umumi Başkanı Remzi Hareketli de buluşmanın önemine özen çekerek, “Emeğe, işçilere müteveccih benzeri saldırının olduğu, hukukun, adaletin, demokrasinin sorunlu olduğu benzeri dönemde bu düzentileme çokça heybetli” diyerek konuştu.

Türk-İş İzmir 3. Nahiye Temsilcisi Hayrettin Anlamak ise İzmir’de ikinci yüzyılın ekonomi kongresi yapılacağını belirterek “İzmir Büyükşehir Uray Başkanımıza çokça teşekkürname ediyoruz. Bu çalışmayı yapanlara minnettarız. Burada yapılan emek ülkenin geleceğine ışık tutak” dedi.

Tamam Işaret-Sen Kayırıcı Umumi Başkanı Mehmet Bozgeyik bile sendikal hakların, himmet hayatının madun peş edildiği tıpkı dönemde bu buluşmanın el resim olduğunu söyledi. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin İşçi Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağı şu şeklide:

“Bizler, değişik iş kollarında birleştirme iştirakçi sendikaları, İzmir’da sanayinin gelişiminde koca alengir oynayan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bire bir araya geldik. 1862 yılında yapımına başlanan ve kestirmece yüz sene süresince onlarca işçinin alın teriyle İzmir’e hizmet eden Havagazı Fabrikası’nda yaptığımız İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi tedarik toplantısında, geleceğin Türkiye’sinde işçilerin daha adil ve denk ayrımsız ülkede sevimli özlemleri tabir edilecek.

Bu kararlar, 10 Ağustos 2022 ve 5 Teşrinievvel 2022’üstelik yapılan yöre toplantılara katılan sendikaların önerileri doğrultusunda şekillenmiştir. Alınacak kararlar, kongrenin dört uzman masası ve başka paydaşların dahi görüşleri alındıktan bilahare, Gücük Ay 2023’te İzmir’dahi üzeri bulacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine sunulacaktır.

İLKELER

1. Geleceğin Türkiye’si, sadece istihsal değil, tıpkısı zamanda paylaşım iktisadı ve refahın adil paylaşımı üzerinde yükselecektir. Türkiye ekonomisinin büyümesi fakat işçilerin ve parçalanmamış emekçilerin refahının büyümesine koşut olduğu sürece değerlidir.

2. Herhangi Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mücahede hakkına sahiptir. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, istihdam gereklerinin karşılanması, işsizlik ve natamam istihdamın azaltılması kamunun temel görevidir.

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir iştirakçi ve kül çalışanlar, maddesel ve manevi varlığını geliştirme, kayırıcı onuruna şayan tıpkı dirim rastık, kabiliyet ve tecrübelerine akıllıca tıpkısı görevde mücahede, düzentileme saatleri ortamında veya dışında kişi kabiliyetlerini geliştirme adalet ve özgürlüğüne sahiptir. Bu hukuk, hiçbir ekonomik gerekçe ile tartışılamaz.

4. Demokratik, laik, sosyal ünsiyet devletine dayalı yeni bire bir anayasada emeğin hakları güvence altına alınacaktır.

5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mürekkep Milletler’in eş haklarına ilgilendiren sair sözleşmelerinde belirtilen haklar ve Uluslararası Düzentileme Örgütü’nün (ILO) asıl sözleşmeleri ile çıkışlı örgen kararları ile Iş Yaşamında Ana İlkeler ve Hukuk Bildirgesi’nde düzlük alan temel haklardan asla vazgeçilemez. Say yaşamı ile ilgili kamu tensikat üzere bu haklar temel alınır.

6. Tıpkı kamu çalışanların ve birlik emeklilerin sendika kurma, kişi seçecekleri sendikalara özgürcesine katılma, ayrılma ve sendikal ruh haklarından vazgeçilemez. Bu hukuk herhangi bir koşulda himaye altında olacaktır.

7. Bire Bir kamu ücretli çalışanlar, dolgun hizmet akdi ve grev hakkına sahiptir. Şişko hisse senedi sözleşmelerinde ve yaşamın başka alanlarında kişi seçtikleri sendikalar tarafından baziçe edilecektir. Toplu barışma yetkisinin belirlenmesinde halk oylaması ilkesi belirlenecektir.

8. Çalışanların haklarının savunulması Türkiye’bile zihayat tüm yurttaşların demokratik adalet ve özgürlüklerinden ayrı tutulamaz.

9. İş yaşamında soy, budunsal hamur, çevirici, ilmek, mantalite, siyasi düşünce, yaş, engellilik, sosyal cinsiyet ve cinsel doğrulum hepten tamlık ayrımcılıkları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

10. Güvenceli işlemek anne bire bir adam hakkıdır. Bu çerçevede her kalem güvencesiz faaliyet biçimi tümden ortadan kaldırılacak ve Uluslararası Mesai Örgütü’nün “İnsana şayan hisse senedi” ilkesi çerçevesinde aranjman yapılacaktır.

11. 18 yaş altındaki tek can çalıştırılamaz. Bala işçiliğine kati biçimde akıbet verilecektir.

12. Kontrolsüz konuşu nema sonucunda oluşan hesaplı yıkımlar, işçilerin birlikte dirim standartlarını kısıtlamaktadır. Mıhlı çevresel koşullarda işlemek seçkin işçinin temel hakkıdır.

13. Birey güvenliği üretimden önce gelir. Hiçbir sektörde üretimi büyütmek gayesiyle işçilerin gelişim güvenliği, sağlığı ve yaşamı tehlikeye atılamaz. İşçi sağlığı ve hareket güvenliğini piyasaya açan düzenlemeler tecezzi edilecek, bu süreç akademinin, sendikaların, iz örgütlerinin ve işçilerin salt denetimine belirtik ayrımsız şekilde düzenlenecektir.

14. İşçilerin uluslararası temas, dayanışma ve mücadelesi insanlığın ortak değeri ve birikimidir. Geleceğin Türkiye’si, işçilerin arsıulusal bağlantı ve el birliği mücadelesine ağır sıklet katacaktır.”

HISSEDAR BULUŞMALARI SÜRÜYOR

İş güvencesi ve sendikal teşkilatlanma, say yaşamı, istihdam ve sosyal politika ile aksiyon kollarına ait tensikat üzerine dahi türlü kararlar makbuz.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin geçmiş aşaması olan paydaş buluşmaları, ağustos ayında Türkiye’nin rastgele bölgesinden dikici, iştirakçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin katıldığı yöre toplantılarla başlamıştı. İkinci girişim ise 5 Ilk Teşrin toplantılarıyla atıldı. Türkiye iktisadının omurgasını oluşturan kurumların uzman ve yöneticileri, ekonominin geleceğiyle ait dirimlik sorulara birlikte cevap aradı. Hissedar toplantılarının son aşaması ise 4 Kasım Cuma Namazı haset Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde yapılan Ekinci Buluşması ile başladı. Türkiye’nin değişik bölgelerinde zindelik gösteren dikici örgütlerinin başkanları, Ilk Teşrin ayında ehlivukuf grubunun yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan taslak son bildirgesini şümullü benzeri şekilde tartıştı ve 15 maddelik tıpkısı deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.

Rençper buluşmasının peşi sıra bugün işçi paydaşları tıpkısı araya geldi. 1 Aralık’ta ise tüccar, sanayici ve esnaf paydaşları tıpkısı araya gelerek üçüncü buluşmalarını yapacak.

Paydaş buluşmalarının tamamlanmasının ardından Sülale 2023’te demokrasi, doğa, devir ve inovasyon konulu dört ayrı ehlihibre buluşması yapılacak. Bu toplantılarda tüccar, ekinci, iştirakçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç eskiz bildirge tartışılacak ve uzmanların süzgecinden geçecek. Sahadan gelen görüşler, bakir kazançlı kavramlar ve akademik bilgilerle sentezlenecek.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgelik için iktisatkongresi.org müzakere edilebilecek.

Share: