Kağdağları Ekoloji Platformu: “Cengiz Holding’in Maden Projesi Devasa Alanda Bir Yıkıma Amil Olacak, 3 Köyü Haritadan Paspas”

Kazdağları Ekoloji Platformu, Cengiz Holding’in Halilağa Bakır-Değerli Madeni’ne alın açılan davanın duruşması öncesinde Çanakkale Adliyesi önünde; “Proje, Kazdağı ekosistemi ortamında devasa ayrımsız alanda yıkıma etmen olacak, 200 metre derinliğinde ölüm çukurları anahtar, 3 köyü haritadan paspas” açıklamasını yaptı. Ülkü, ati ayrımsız tarihe ertelendi.

Cengiz Ana Ortaklık’in Halilağa Bakır-Zer Madeni’hangi karşı açılan davalar, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mekân dernekleri ve patika örgütleri, murafaa öncesinde Çanakkale Adliyesi önünde matbuat açıklaması yaptı. Kazdağları Ekoloji Platformu adına açıklamayı okuyan Ayşe Gökçe Börü, şunları söyledi:

“ENERJİ VE EROIN ŞİRKETLERİNE KARŞI SAVAŞIM VERİYORUZ”

“Acun üstünde biyolojik çeşitliliği ile sayılı ekosistemlerden biri olan Kazdağları’nın ne efsus kim Yüzdelik 79’u madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Yörede zinde bizler artağan dirim alanlarımızı, temas kalem kâr ve sebzenin yetiştiği ekincilik topraklarımızı, kurdu kuşu sincabıyla Kazdağları’nda hareketli canlıların dirim hakkını arkalamak üzere erke ve beyaz zehir şirketlerine alın savaş veriyoruz. Bu şirketlerden biri olan Cengiz Ana Ortaklık, Kazdağları ekosistemi süresince devasa benzeri alanda yıkıma sebep olacak, 200 metre derinliğinde ölüm çukurları açacak, 3 köyü haritadan paspas ve kimyevi zehirlerle yakınındaki farklı köyleri bile yaşanmaz ağıl getirecek, akarsu kaynaklarımıza el koyacak 87513 cevaz nolu Halilağa Bakır Madeni projesindeki ısrarına devam ediyor. Halkın tüm itirazlarına, toplanan binlerce imzaya ve vukuf insanlarının pahal görüşlerine rağmen projeye geçtiğimiz yıl vekillik aracılığıyla ÇED müspet kararı verilmişti.

CENGİZ HOLDİNG’E ÜÇ AYRI DAVA

Proje ile ilgili üç ayrı sevgili açıldı. İlk ülkü, yörede yaşayan ve genişlik saf hakkı mıhlı tıpkı çevrede daim olmak olan 81 yurttaş ve Kazdağı Saf ve Kültürel Varlıkları Himaye Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Ayvalık Tabiat Derneği, Iye ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği marifetiyle açılan ülkü. İkincisi Ana Konu Vakfı ve Kampana Belde Derneği aracılığıyla, üçüncüsü ise Yer Mühendisleri Odası ve Kültür Mühendisleri Odası vasıtasıyla açılan davalar. Bahis Konusu davalarla ilgilendiren ehlivukuf keşfi, ANA KONU ve Çan Kasaba Derneği davası üzerinden yürütüldü. Bilirkişilerin bahis konusu alanda yapılacak projenin saf ve kültürel yaratıklar üstünde ferasetsiz dönüşsüz tahribata bozukluk olacağı ve ÇED Müspet kararının hukuka marjinal oluşu yönünde verdikleri düşünüm sonucunda, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi ANA KONU davasında ve odaların açtığı davada 17.06.2022 tarihinde ‘yürütmeyi tevkif’ kararı verdi. 81 vatandaş ve 6 kurumun açtığı davada ise, henüz evvel mahkemeye sunulduğu halde nizamname, tapu isteme kabil nedenlerle proses uzadı ve beklenen yürütmeyi durdurma kararı ancak 20.10.2022 tarihinde verildi. Hangi yazık kim bu davada, halkın metin bir çevrede yaşaması için uğraş eden Hekim Odası ve İHD ile üç yurttaş hukuksuz yere ülkü açmaya çıtırbom sayıldı. Ancak müşareket, 2009/7 mahdut genelgeden bilistifade, yürütmeyi durdurma kararına zemin olan bazı hususlarla ilgili ÇED raporunda revizyon yaparak Çevre Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na baştan başvurdu ve bahis konusu proje üzere 13 Teşrinievvel 2022 tarihinde yeniden İnceleme Yorum Komisyonu toplantısı yapıldı.

“KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BULUNMAYAN”

Zaman Cengiz Ana Ortaklık’in yıkım projesine karşı açılan üç davanın üstelik duruşması yapılacak. İklim krizinin etkilerini gördüğümüz, susuzluk çekmeye başladığımız ve besin güvenliğimizin tehlikeye girdiği bu dönemde sağlıklı bire bir yakınlarda hayat hakkı, benzeri şirketin kazancı için feda edilemez. Kazdağları’nın korunması, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza ve bu topraklarda yaşam hakkı olan eksiksiz canlılara borcumuzdur. Şirketin ÇED raporunda, bölgede yer kayran madensel madencilik projelerinin etken olacağı birikmiş etkilere değinilmemiştir. Antrparantez, ÇED raporu içinde beyaz zehir üzere su alması planlanan Hacıbekirler 1 ve 2 göletlerinin projelerine ve mekân etkilerine meydan verilmemiştir. Göletler üzere DSİ ile tören düzeni hazırlığı içre olduğu ve Kasaba Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın de göletler amacıyla buut dışı kararı verdiği bilinmektedir. Meğer ÇED bire bir bütündür ve mecmu projeyi kapsamalıdır. Antrparantez mahkemenin icra kararına rağmen şirketin söz konusu göletleri genişlik güdük zamanda düz yazı ika konusunda ısrarcı davrandığı görülmektedir. Yürütmeyi tevkif kararı, Kazdağı Tabii ve Kültürel Varlıkları Siper Derneği tarafından Çanakkale Valiliği, Kasaba Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve DSİ’ye gönderilmiş olup bahis konusu proje ile ait bütün işlemlerin durdurulması, protokollerin halel edilmesi istenilmiştir.

“YAŞAM ALANLARIMIZDAN, KÖYLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORZ”

Bölgede güç tıpkısı su sıkıntısı yaşanmaktadır. Köylerin içme suyu kaynakları proje alanında kalmaktadır. Ayrıca, bahis konusu göletlerin bölgenin ekincilik arazileri amacıyla kullanılması gerekmekte iken Cengiz Holding aracılığıyla el konulmak istenmektedir. Bahis Konusu göletler amacıyla su bulmak amacıyla Büyükbaş Çayı’ndan derivasyon kanalı ile akarsu alınmasının planlandığı bilinmektedir. Kocabaş Çayı nesli hırs altındaki su samurlarının dirim alanı ve 55 köyün birlikte su kaynağıdır. Halihazırda Odaş Çan 2 Isıl Santrali de pompa kurarak Büyükbaş Çayı’ndan suyu çekmektedir. Çekilen suyun miktarı çokça fazladır ve ön halkına su kalmamaktadır. Geçtiğimiz 2021 yılı yazında Kampana ilçemiz büyük benzeri su krizi yaşamıştır. Kocabaş Çayı’na erke ve maden şirketlerince ahali konulması kabul edilemez. Bilirkişilerin raporlarında belirtildiği kadar projede kullanılacak akarsu miktarı yörede gösterişli aynı yağışsızlık yaratacaktır. Umuyoruz ki duruşma yaşamdan yana karar verecek ve bilirkişilerin birlikte belirttiği kadar Kazdağları ekosisteminde natürel ve kültürel varlıklar üzerinde köylü dönüşsüz yıkım yaratacak Halilağa Bakır Madeni Projesini tahrip edecektir. Cengiz Holding’in ev uğruna yok etmeye çalıştığı dirim alanlarımızdan, köylerimizden vazgeçmiyoruz. Kazdağları evimiz, beyaz zehir projeleriyle kodes deşik edilerek bulunmayan edilmesine müsaade vermeyeceğiz.”

Beyaz Zehir ile müteallik tepkisini dile getiren tıpkı köy sakini ise, “Bizim köyümüze beyaz zehir cereyan etmek isteniyor. Biz eroin istemiyoruz, bizim köyün zaten taşı toprağı zer. Tığ zer istemiyoruz. Bizim yaşama alanımızı yok etmesinler. Tığ hayvancılık yapıyoruz. Biz madencilik istemiyoruz” dedi.

Yer örgütlerinin avukatları, mahkemenin ileri tıpkı tarihte değişmeyen vereceği bilgisini verdi.

Share: