Minval Bankası faizi yüzdelik 14’te çakılı tuttu

Türkiye Cumhuriyet Form Bankası, aynı hafta vadeli repo eksiltme faiz oranını (siyasa faizi) yüzdelik 14’te çakılı tuttu 21.07.2022, Sputnik Türkiye Temmuz ayı toplantısını fail Şekil Bankası Mal Politikası Oturmuş, politika faizini yüzde 14’te çakılı tuttu. Ekonomistler faizin yüzde 14’te sabit kalmasını bekliyordu.TCMB, güzeşte yılın sonuç 4 toplantısında faizde hep 500 temel nokta indirime gittikten sonradan, bu yılın önceki 6 toplantısında aynı mübayenet yapmamıştı.Tarz Bankası, bu sene faizde değişikliğe gitmediMerkez Bankası, geçen yılın ilkgüz, teşrinievvel, teşrinisani ve ara aylarında mecmu 5 puan ürem indirimi yaptı. Minval Bankası, bu yıl faizde değişikliğe gitmedi.Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelerele düzlük verildi:”Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler huysuz yönde etkisini sürdürmeye bitmeme etmiş, dünyada ekonomik faaliyetin daha de zayıflamasına faktör olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin toptan büyüme tahminleri süfli taraflı güncellenmeye devam etmekte ve sükûnet ihtimali artmaktadır. Küresel azık güvenliğindeki tecim yasakları ile kalan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki faziletli ve kokot tutum ile esas azık ilkin girmek amacıyla bazı sektörlerdeki yer kısıtlarının sürmesi arsıulusal ölçekte yetiştirici ve tüketici fiyatlarının artmasına el açmaktadır.Yüksek toptan enflasyonun, şişkinlik beklentileri ve arsıulusal mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. bununla birlikte, gelişmiş büyüklük eşkâl bankaları küsurat erke fiyatları ve sunma-temenni uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara vabeste adına enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden tafsilatlı sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan soylu erki görünüme sınırlı adına kaslı talih biçim bankalarının servet politikası kadem ve iletişimlerinde ayrışma bitmeme etmektedir. Finansal piyasalarda mütezayit belirsizliklere müteveccih format bankaları vasıtasıyla geliştirilen yeni sponsor uygulama ve araçlarla çözüm tezyit gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.’Yılın başındaki hararetli tahaccüm dış talebin bile müspet etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür’Yılın başındaki zinde büyüme dış talebin üstelik olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte dahi sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha müspet seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, akan amal dengesinde turizm kaynaklı hayatiyetli iyileşme devam etmektedir. Bunun beraberinde, erke fiyatlarındaki erdemli davranış ve asıl dış satım pazarlarının resesyona duhul olasılığı cari dara üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Akan işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde temelli kuzuluk gelmesi, kıymet istikrarı için ehemmiyet yeryüzü etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle alay malay, kredilerin tahaccüm hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına makul şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından izlem edilmektedir. Asamble, güçlendirdiği makroihtiyati siyasa setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi yerinde ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin kez açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, global erke, azık ve zirai emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu diri olumsuz arz şokları etken olmaya bitmeme etmektedir. Kurul, sürdürülebilir değer istikrarı ve mali istikrarın güçlendirilmesi amacıyla atılan ve kararlılıkla geçerli adımlar ile gelişigüzel, küresel sulh ortamının baştan yapılış edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına değişmeyen vermiştir.Fiyat istikrarının sürdürülebilir ayrımsız şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin umum siyaset araçlarında kalımlı ve güçlendirilmiş liralaşmayı isteklendirme fail degaje şümullü benzeri siyaset çerçevesi gözden nakil süreci bitmeme etmektedir. Istimara süreçleri tamamlanan itimat, inanca ve akışkanlık yöntem adımları servet politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi üzere kullanılmaya devam edilecektir.TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe meni fail dinamik göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya büyüklüğünde elindeki tamam araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak muvazene, talih riziko primlerindeki düşüş, damarlı mülk ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin temelli yerine gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, istihsal ve istihdam artışının dimdik ve sürdürülebilir bire bir şekilde devamı amacıyla uygun dayanak noktası oluşacaktır.”

Share: