Nazır Nebati’den idrak desteği açıklaması

Hazne ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel, heveslendirme belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda kestirmece 100 milyar teklik kazanç teşviki sağlayacaklarını belirterek, “Türkiye Ekonomi Modeli’ne, akan açığı azaltmaya ulama sağlayacak imalata, yatırıma, üretime hararetli desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Nebati, haziran ayında uran istihsal endeksinin almanak bazda yüzde 8,5, maaş yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti. Sanayinin çarklarının döndüğünü, dünyadaki konuşu gelişmelere rağmen Türkiye’dahi üretimin artmaya devam ettiğini belirten Nebati, yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen akan açığı azaltarak kalıcı değer istikrarını sağlamayı hedefleyen Türkiye Tutum Modeli kapsamında yeni uygulamalarla üreticileri her zaman desteklediklerini belirtti.

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla, heveslendirme belgeli yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve envestisman türüne göre yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra kadar indirdiklerini belirten Nebati, “Bu kapsamda 2022 yılının önceki çeyreğinde kısaca 18,6 bilyon teklik Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl böylelikle yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi’nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.

Bitkisel, yatırımlar üzerindeki iş maliyetlerini, bürokrasiyi azaltarak yatırım iklimini iyileştirdiklerini ve yatırımcıların önünü açtıklarını rapor ederek, yatırım heveslendirme belgeli; mülk alımı, başka maddesel hakların kiralanması ve alımı, sabit değer yatırımlarının imal ve inşası ile danışmanlık ve beceri danışmanlık hizmetlerine Istampa Vergisi ve masraf istisnası getirdiklerini hatırlattı.

Envestisman isteklendirme belgesi kapsamında, binalara 5 sene süreyle, arazilere yatırım motivasyon belgesi boyunca Yurt Vergisi muafiyeti getirdiklerini belirterek, bu kapsamda düz yazı edilen binalardan dahi çatı yapım ve bayındırlık harcı almadıklarını vurguladı.

“13 bin yatırımcımız kısaca 46 bilyon lira makine ve teçhizat aldı”

Bitkisel, yatırım motivasyon belgesi sahibi mükelleflere araba ve teçhizat teslimlerini KDV’den derogasyon ettiklerini, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu istisnaya yazılım ve gayri maddesel doğruluk teslimlerini bile karışma ettiklerini anımsatarak, “Bu kapsamda 2022 yılının önce yarısında bu isteklendirme kapsamında 13 bin yatırımcımız tahminî 46 milyar lira araba ve teçhizat almıştır. Güzel, güzel olsun.” ifadelerini kullandı.

Nazır Nebati, yatırım isteklendirme belgeli bakir yatırımlarda kullanılmak üzere 2023 sonuna kadar alınan makine ve teçhizatın amortisman sürelerini yarıya indirdiklerini bile belirterek, yatırımcılara işlerini izam, yatırımlarını, istihsal kapasitelerini açık artırma çağrısında bulundu.

İmalat sanayine yönelik envestisman heveslendirme belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilgilendiren yapım işleri nedeniyle yüklenilen ve tenzilat konusu yapılamayan Katma Değer Vergisi’nin iadesine ilişkin düzenlemeyi ayrıklık düzenlemesine dönüştürdüklerine dikkati calip Bitkisel, bu aranjman kapsamına heveslendirme belgeli turizm yatırımlarını karışma ettiklerini bildirdi. Bitkisel, bu isteklendirme kapsamında dahi 2022 yılı içerisinde kısaca 2,5 bilyon lira KDV’den vazgeçerek yatırım maliyetlerini düşürdüklerini söyledi.

Nebati, 2023 sonuna kadar asgari 500 milyon lira sabit envestisman öngörülen yatırımlara ilgili inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim vasıtasıyla telafi edilemeyen Ilişik Derece Vergisi’nin izleyen sene iadesine imkan sağladıklarına belen ederek, “Bu heveslendirme kapsamında 2022 yılının önceki 6 mahiye döneminde 13,6 bilyon lira dünyalık teslimi yapılmıştır. Envestisman heveslendirme belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılarımıza 2022 yılı içerisinde toplamda tahminî 100 bilyon liralık idrak teşviki sağlayarak, Türkiye Ekonomi Modeli’ne, akan açığı azaltmaya yardım sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz.” diyerek konuştu.

Nebati: Üretimde, büyümede, ihracatta, istihdamda rekor kırmaya devam ediyoruz

 

Icra Vekili Nebati: Cari aşkın vermeye devam ediyoruz

 

Share: