Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, kâh çekicilik ve üniversitelerde yapılan tayin ve görevden ahiz kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ara sıra büyükelçi ve daimi temsilcilerin fariza değişikliğine ait nasıp kararları Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Resmi Gazete’üstelik yayımlanan karara bakarak, Avrupa Konseyi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yüksek Uğur Basçeri, Mürekkep Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Aslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Davet Sakar, merkeze alındı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasal İşler Umumi Müdürü Anlaklı Uzun Gümrükçü, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Konfedere Uluslar Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

ADLİ CINS KURUMUNDA ATAMA VE GÖREVLENDİRME

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tababet İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği’ne Afiyet Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Bir Numara Adli Tababet İhtisas Müesses Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Müesses Adli Tababet Üyeliği’ne Birinci Adli Tıp İhtisas Müesses Adli Tababet Üyesi Uzm. Dr. Yüksek Mualla Çalık atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATAMALAR

Evkaf Umumi Müdürlüğü’nde peyda mevcut Antalya Evkaf Bölge Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Evkaf Mıntıka Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Evkaf Kesim Müdürlüğü’ne Haluk Kader, Diyarbakır Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Havza Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Havza Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne üstelik Ademiyet Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIK KÂIN 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE NASIP

İletişim Başkanlığı’nda berrak kâin Afyonkarahisar Mıntıka Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Havza Müdürlüğü’ne Sıhhatli Diler, Bursa Mıntıka Müdürlüğü’ne Yüksek Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Kesim Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Kesim Müdürlüğü’ne Derviş Baş Döndürücü, Samsun Kesim Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın Lokman Doktor Üniversitesi ve İstanbul Boşluk Üniversitesi’ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Lokman Doktor Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Göz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tortu atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Anamal Piyasası Yerleşmiş Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Resülmal Piyasası Yerleşmiş Üyesi Ulvi Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili adına Enver Usca, Anamal Piyasası Yerleşmiş Üyesi kendisine de Bülent Misyon Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA TAYIN

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Umumi Heyet üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden makbuz. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Karar 233 basit Kanun Mesabesinde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 mahdut Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri layıkıyla yapıldı.

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nda belirgin bulunan Avrupa Birliği ve Aut İlişkiler Umumi Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Ev Dışı Eğitim Umumi Müdürlüğü’ne Kasıt Süt’ün ataması yapılırken, Milli Defans Bakanlığı’nda bariz bulunan Teknik Hizmetler Umum Müdür Yardımcılığı’na Misyon Soykan’ın ataması gerçekleştirildi. Karı ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Firez ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Ekin ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Ekin ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı. Himmet ve Sosyal Asayiş Bakanlığı’nda yalınlık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Uzun Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Asayiş Kurumu’nda yıldızlı bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Hars ve Turizm Bakanlığı’nda münhal mevcut Başmüfettişliğe Müfettiş Hür Besili, Firez ve Turizm Bakanlığı’nda ayan bulunan Kırıkkale İl Firez ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Haysiyet Kızılkaya getirildi.

Share: