Sol Öğür, 8 Ekim’de Uşak’ta Müstahsil Mitingi Düzenleyecek, Uşaklı Yurttaş: Başlangıçta Bir Kilogram Alıyorsak, Demincek 200 Gram Alabiliyoruz

SOL Tümen’nin 8 Ekim Cumartesi günü Uşak’ta düzenleyeceği Müstahsil Mitingi’ne iştirak çağrısı yapılan basın toplantısında konuşan yurttaş, “Ego bire bir tekaüt eşiyim. Kiralar arttı. Doğalgaz, ruh, akarsu. Onların faturalarını ödemekte zorlanıyoruz. Pazara gittiğimizde önceden aynı kilo alıyorsak, demin 200 gram alabiliyoruz. Balık, cilt kabilinden şeyleri ahzetmek doğrusu imkansız” dedi.

SOL Parti’nin 8 Teşrinievvel Cumartesi günü Uşak’ta düzenleyeceği Yetiştirici Mitingi’nin tedbir çalışmaları sürüyor. Tedarik çalışmalarına ilişik zaman Uşak’ta SOL Öğür matbuat toplantısı düzenledi. Avrat yurttaş toplantıda, tarım emekçilerinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Ego bire bir mütekait eşiyim. Kiralar arttı. Doğalgaz, cıvıltı, akarsu. Onların faturalarını ödemekte zorlanıyoruz. Pazara gittiğimizde önceden tıpkı kilo alıyorsak, demin 200 gram alabiliyoruz. Balık, deri üzere şeyleri kabul etmek doğrusu imkansız” dedi.

SOL Fırka Başkanlar Oturmuş Üyesi İlknur Başer, bugün Uşak’ta düzenlediği basın toplantısında, mitinglerine davet yaparak şunları söyledi:

“Gıdaya ulaşım, eğitim bilimi, keyif, barınma imkansızlaşıyor. Üreticiler topraklarını ekemiyor, ekse de emeğinin karşılığını alamıyor. Basılmış 4.5 ikmal, süt 3 tekmil, yavru 2 ikmal, kimyasal merhem 5 mezuniyet zamlandı. Buğday, esrar, üzüm, çükündür, zeytin, meyve üreticileri üretiyor, ayrımsız avuç soyguncu bezirgan kazanıyor. Ekincilik kredi kooperatifleri, Tarım odaları üreticinin aleyhine çalışıyor. Üreticiye bindi yok! Yıl 2022. Yirmi yıldır iktidarda olan AKP, yandaşları ve sermaye rekor kırarak büyürken, üreticinin, emekçi halkın sofrasındaki savsaklamak küçülüyor.

Ülkede, Ege’üstelik tarım arazilerini, eroin şirketlerine peşkeş çekip, ekincilik arazileri bitiriliyor. Uşak’ta birlikte Kaynak, Ulubey’üstelik madenden belde dereler ve yer kirliliği dal boyuta tırmandı. Uşaklının kullandığı suyun üç katını madenler kullanıyor, suyu tüketiyor.

Sorunları yaşayanlar biliyor. Günlerdir miting çalışmalarında köylerde ve pazaryerlerinde halkın bıkkınlığı, şikayetlerini duyuyoruz. Şimdi bütün ağırbaşlılık ve sorunları hep gelişigüzel tecavüz etmek için sesimizi, sözümüzü ve eylemimizi birleştirerek volta zamanı.”

EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Başer, emekçilerin ve SOL Fırka’nin taleplerini şöyle sıraladı:

-Nafaka ekincilik özne üreticilerin zindelik, su ve Tarım Bankası borçları silinmeli

-Neşelilik ve süt özellikle üretimin esas girdilerinde fiyat sabitlenmeli.

TEKEL ve özelleştirilen amme kurumları demokratik işlevlerle donatılarak baştan yapılandırılmalı.

Taban karşılık üreticilerle birlikte ve insanca yaşayabilecek ecir kendisine belirlenmeli.

Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına tutma alımı yapılmalıdır.

Müstahsil su, tohum ve gübreye ücretsiz ulaşmalıdır.

Sözleşmeli istihsal sonlanmalıdır.

Meralar hayvancılığı semirtmek için kullanılmalı.

– İthalatta gümrük vergisi indirimleri kaldırılmalı.

Ekincilik ve azık politikalarında şirketlerin değil, halkın talepleri belirleyici olmalı.”

Share: