TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Cumhuriyet Altını Bayramı mesajı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Umumi Başkanı Mustafa Sarıgül, 29 Ilk Teşrin Cumhuriyet Altını Bayramı zımnında kayıtlı tıpkısı mesaj yayımladı.

29 Teşrinievvel Cumhuriyet Altını Bayramı zımnında yazılmış aynı mütalaa yayımlayan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şu ifadelere düz verdi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.Yıldönümünde nazik Atatürk’ü ve zırh arkadaşlarını gönül borcu, gönül borcu, birlik ve saygıyla anıyorum. Kurulduğu günden bu yana cumhuriyeti içine sindiremeyenler var. Okazyon buldukları her an cumhuriyetimizi tasavvur alıyorlar. İçeriden ve dışarıdan yıkmaya çalışıyorlar. Amma cumhuriyet altını ona topluluk çıkanlar sayesinde, dayandığı ilkeler, kurumlar ve kavait yardımıyla efdal yolculuğuna bitmeme ediyor. Cumhuriyeti garaz alanlar ve içine sindiremeyenlerin asıl dertlerinin anayasamızın geçmiş dört maddesi ve alelhusus devletin laikliği ilkesi olduğunu bol biliyoruz. Türkiye’dahi ayrımlı dinlere ve mezheplere mensup olanlar var mı? Var. Tamam, mehabet laik olmasa tümce zat inancını şüphesiz koruyacak? Cümle kendi inancının gereğini pekâlâ hesabına getirecek? Laiklik, tek kimsenin dini, fideist veya mezhebi zımnında ayrımcılık görmemesi demektir. İnançlara hürmetkâr laiklik Cumhuriyet’in tıpkısı nimetidir. Cumhuriyet, çevirici, diyanet, soy farklılığı gözetmeksizin bu ülkenin bütün insanlarını kucaklar. Ego çoban Hakkı’nın oğluyum. Erzincan’ın tıpkı köyünde, iki göz odalı aynı evde doğdum. Cumhuriyet sebebiyle 30 yaşında mebus oldum. Cumhuriyet sebebiyle belediye reisi oldum. Cumhuriyet yardımıyla arkadaşlarımla benzeri araya geldik ve “biz bu ülkeyi henüz gür yönetiriz” dedik tümen kurduk. Cumhuriyet Altını yardımıyla bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Cumhuriyet Altını sayesinde özgürcesine yaşıyoruz. Cumhuriyet olmasaydı hangi benim hangi üstelik oturdukları koltuğu medyun oldukları cumhuriyeti içine sindiremeyenlerin bu ülkede esamesi okunmazdı. Atatürk’ü ve cumhuriyeti vikaye etmek, bu topraklarda hararetli herkesin boynunun borcudur. Bu iyicene ülkenin neresinde zade olursak olalım, hangi etnik kökene, inanca sahip olursak olalım, ne politik partiye düşünce vermiş olursak olalım; gelin Cumhuriyet Altını’in etrafında birleşelim. Kadın, cumhuriyetin değerini bilelim. Yaşasın Cumhuriyet Altını! Sonsuza çatışma Cumhuriyet Altını!” – İSTANBUL

Share: