Cemevlerinin hareketlilik ve akarsu faturaları fehamet eliyle ödenecek

CEMEVLERİNİN hayatiyet ve su faturalarının heybet tarafından ödenmesini üstelik içeren husye öneri TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu, SELIM Tümen Bingöl Mebus Cevdet Yılmayan Başkanlığı’nda toplandı. Komisyonda, cemevlerinin cümbüş ve akarsu faturalarının şevket vasıtasıyla ödenmesini bile içeren, ‘Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapıldı. Komisyonda DOĞRU Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan er bezi kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

TARTIŞMALAR YAŞANDIAK Tümen ile CHP ve HDP beyninde sık sık tartışma yaşandı. CHP ve HDP’li  alt kurul üyeleri, cemevleri ile ilgilendiren maddelerin; öneri metninden çıkarılarak, ayrı ayrımsız özgür aranjman adına gelmesini önerirken, teklifin bazı maddelerinin Kanunuesasi’ya aykırı olduğunu dile getirdiler.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, cemevleri ile ait düzenlemelerin er bezi öneri ile getirilmesine reaksiyon gösterdi. Bu eleştirisini sık sık gündeme getirince, DÜRÜST Tümen Giresun Mebus Cemal Öztürk, “Alevilerden sana hangi? Aleviler Mütedeyyin, sen Hıristiyansın” diyerek aksülamel gösterdi. Öztürk henüz bilahare bu sözünün maksadını aştığını dile getirdi.’ALEVİLERİN SORUNU FATURA DEĞİL’HDP Mersin Ağacı Saylav Rıdvan Turan, cemevleri ile ilgilendiren düzenlemelere tenkit getirerek, “Alevilerin sorunu ne canlılık, ne akarsu, ne üstelik eksantrik tıpkı iş. Alevilerin temel sorunu, bir defa cemevlerinin tapınak statüsüne taşınması ve gerçekte Alevilerin bire bir akide yerine bedel yurttaşlık haklarından faydalanabiliyor olmaları” dedi.ALEVİ DERNEKLERİ’NDEN ELEŞTİRİKomisyon toplantısına katılan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan, 35 yıldır hem Avrupa’da hem birlikte Türkiye’da sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Alevi Çalıştay sürecini hatırlattı. Aslan, kudret ve uymazlık beyninde yapılan ‘Alevi tartışmasına’ vurgu yaparak, “Benzeri akide topluluğunun kendi talebi var, o talebin yasalar çerçevesinde düzenlemeler anlatmak yani vatandaşın talebini yasalı güvence altına alarak bu süreçte tıpkı girişim atmasını irade ediyorduk. Amma bu salonda yeniden gördük; bizim dışımızda, bizim inancımızı tarif etmeye hassaten hangi olduğumuzu birlikte söylemeye etkin sayın vükela oldu” dedi.’CEMEVLERİNİN İBADETHANE ADINA TANINMASINI ARZU EDİYORUZ’Arslan, Alevilerin talebini komisyonda dile getirerek, “İbadethanemiz olan cemevinin tapınak statüsü kazanılmadığı sürece, cemevinin tapınak olarak kanuncu aranjman getirilmediği sürece; bu teklifin Alevi toplumu üzere yara, kötü benzeri fenomen olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Cemevlerinin aynı cami gibi, kilise kadar, sinagog kabilinden, farklı ibadethaneler gibi tanımlanmasını ve kanuni güvence altına alınmasını arzu ediyoruz. O yüzden bu teklifin komisyondan çekilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.Alevi Evkaf Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan bile, 2016 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) cemevleri ile ilişkin verdiği kararı hatırlatarak, “Balaban Daire’nin vermiş olduğu karar, burada diyor kim, ‘Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir.’ Çokça meydanda ve açık benzeri şekilde orada bırakılmış. Nedeniyle, cemevlerinin talepleri cümbüş parası yahut akarsu parası değil” değerlendirmesinde bulundu.Alevi Federasyonu Umumi Başkanı Ululuk Fırat, “Cemevlerinin ibadethane olmasını umu ediyoruz. Alevilerin talebi; bizim biricik istediğimiz, cemevlerinin tapınak olması. Kadın ele ele verin bu meseleyi çözülmesini havari olun” dedi.’KENDİ PERSONELİ, KADROLARI OLACAK’Hars ve Turizm Icra Vekili Yardımcısı Kıymetli Alpaslan, cemevleri ile ilişkin tensikat karşı konuştu. Alevi-Bektaşi Firez ve Cemevi Başkanlığından bahseden Icra Vekili Yardımcısı Alpaslan, “TİKA gibi, Yurtdışı Türkler gibi, Strateji Başkanlığı üzere umum müdür statüsünde tıpkısı reislik olacak. Bu başkanlığın içeresinde kendi personeli kadroları olacak” açıklamasında bulundu.MOTORLU KURGU TİCARETİ YAPANLARA TEMİNAT ZORUNLULUĞU GELİYORTeklifle; Kaynak ve Maliye Bakanlığına, motorlu açki ticareti fail mükelleflerden; gelecek vergilerin tahsil güvenliğini keşfetmek amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar garanti alma, uygulamaya ilgili asıllar ve esasları tespit konusunda izin veriliyor. Teminat ita zorunluluğu getirilen motorlu açacak ticareti ile iştigal fail mükelleflerin maksut teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler üzere ayrımsız esbak hesap dönemine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında hususi yöntemsizlik cezası kesilecek.Komisyonda akseptans edilen teklifle; Davalarda hükmedilen ödence için idarelerin bütçelerinde hususi hisse ayrılacak.Merkezi hile bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde anamal giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve mülk özel idareleri ile ilişkin idareleri için en üst kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, sair idareler üzere en üst mukannen bütçe giderleri toplamının genişlik az yüzde üçü oranında bütçelerinde nasip ayrılacak.CEMEVLERİNİN AYDINLATMA ve AKARSU  GİDERLERİ EKIN VE TURİZM BAKANLIĞINCA KARŞILANACAKTeklifle, cemevlerine yönelik bakir düzenlemer öngörülüyor. Bu çerçevede; mamure planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile beklenen ihtiyaçları göz uğrunda tutularak gerek cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde yerel yönetim amirinin izni uyarlanmak ve ümran mevzuatına uygun olmak gibi cemevi yapılabilecek. Cemevi yeri bayındırlık mevzuatına hilaf adına bambaşka maksatlara tahsis edilemeyecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir kaymakamlık belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin imal, hizmet ve onarımını gerçekleştirebilecek, gereç desteği sağlayabilecek. İl özel idareleri, iklim sınırları süresince mabetler, firez ve gusto varlıkları, tarihi doku ve site tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin imal, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.Cemevlerinin ruh ve akarsu faturaları büyüklük marifetiyle ödenecek. Buna bakarak; belediye ve sınırlı kuruluşlar marifetiyle verilen indirimli veya ücretsiz içmece ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine bile tanınacak. Cemevlerinin tenvirat giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.Teklifle; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Şişman Ittifak Kanununa eğreti bire bir özellik ekleniyor. Bu kapsamda; konusu cürüm dokuma etmemek ve mukannen bir önem kararına dair olmamak kaydıyla sosyal denge tazminatı ödendiği belirleme edilen memleket hususi idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve vabeste kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin çıkışlı yahut işyar olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin, kapsamı genişletiliyor. Düzenleme ile Kamu İhale Müesses kararları sonucunda müracaat sahibinin tam iddiaları itibarıyla güzel bulunması durumunda birlikte değer iş ilkesi gözetilerek referans bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.İFM’DEKİ KURUMLARA YENİ TEVİK İMKANIÜlke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, soylu erki büyümeye ulama sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak konuşu istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması için yıpranmamış bire bir heveslendirme getiriliyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe bakarak, delege belgesi alarak İstanbul Mal Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette mevcut kurumların, hele bu faaliyet kapsamında mikro dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin ancak dışında satmalarından yahut sıkı dışında gerçekleşen mülk çekicilik satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si alım kazancından indirilecek. Bu indirimden yararlanılabilmesi üzere kazancın elde edildiği adisyon dönemine ilgilendiren almanak kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe büyüklüğünde Türkiye’ye nakil edilmiş olması, delalet faaliyetine ilişik malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’bile olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı sıfıra büyüklüğünde indirmeye veya bire bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.TMSF’NİN KAYYIM ATADIĞI ŞİRKETLERE DÜZENLEMEKomisyonda akseptans edilen teklifle; TMSF’nin kayyım atandığı şirketler ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda; Kanunuesasi Mahkemesince fek edilen ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Kâh Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Mesabesinde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un ‘danışıklı antlaşma işlemleri’ başlıklı maddesi, kanun boşluğunun giderilmesi üzere baştan düzenleniyor.Buna göre, Ukubet Muhakemesi Kanunu’nun şeriklik yönetimi için kayyım tayinini düzenleyen maddesi gereğince Artırım Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım namına atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e büyüklüğünde ortaklık nasip ve haklarına ilişik yerine ortaklık ortakları yoluyla işlenmiş zaman ve temlik işlemleri, Kaynak Oturmuş’nca muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Görüntü’un talebi üzerine tecim sicilinden terkin edilecek. Batıl sayılma işlemine karşı; ilgililerce, tebliğden itibaren 1 kamer içre iştirak merkezinin bulunduğu meydan esas ticaret mahkemesinde sorun açılabilecek.LİMANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN KONU METİNDEN ÇIKARILDIGörüşmelerde; YANLIŞSIZ Öğür’li encümen üyelerinin imzası ile sunulan önerge kabul edildi. Önerge ile limanların 49 yıllığına kiraya verilmesine ait husus teklif metinden çıkarıldı.MADEN KAZASI İLE İLGİLİ BAP İHDASI TEKLİFE EKLENDİKomisyonda teklife; YANLIŞSIZ Öğür’li milletvekillerinin önergesi ile maden kazaları ile ilişkin konu ihdası yapıldı. Bartın’birlikte 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Cumhur Reisi Erdoğan yoluyla açıklanan ve beyaz zehir kazasında hayatını kaybeden eroin işçisi yakınlarına destek paketi teklife eklendi.

Bu çerçevede; teklife eklenen bakir tıpkısı maddeyle; İş kazası sonucu ölen maden işçisinin umumi esenlik sigortası primi dahil primlere ilişik temas türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisi yakınlarına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişik primlerin muallel kısmı Hazne ve Maliye Bakanlığı marifetiyle ödenecek. Ölen beyaz zehir işçisinin asıl ve babasına mahiye bağlanacak. Türe sahipleri temenni ettikleri takdirde ölen beyaz zehir işçisinin eşi çocuğu veya kardeşi kamu çekicilik ve kuruluşlarında daima iştirakçi kadrosunda istihdam edilecek.

Share: