Kamu Finansal Yönetimi’nde teknolojik düzelti

Harcama hile sistemi, muhasebe idare sistemi, söylenegelmiş anahtar ve dümen sistemi, kamu personeli gider hile sistemi, elektronik tahsilat uygulaması kabilinden bilişim sistemlerini devreye düz Hazne ve Maliye Bakanlığı, deminden de kamuda kağıt vesika dolaşımını ortadan kaldırıyor.

2017 yılından itibaren geliştirmeye başlanan Tümleşik Kamu Finansal Yönetimi Bilişim Sistemi çerçevesinde; elektronik gider talimatı diploma belgesi, elektronik tediye emri belgesi, elektronik fatura, elektronik güvence mektubu, elektronik personel tebligat belgesi üzere e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-doküman oluşturulmuş olup, başka bütün belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmalarına hızla devam ediliyor.

Bu çerçevede; gider dümen sistemi, muhasebe yönetim sistemi, taşınır anahtar ve hile sistemi, kamu personeli masraf dümen sistemi, elektronik tahsilat uygulaması üzere enformatik sistemlerini devreye düz Hazne ve Maliye Bakanlığı, şimdi bile kamuda kağıt doküman dolaşımını ortadan kaldırıyor. Bu sayede belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı namına tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar beyninde dolaşması ve gine tamamen elektronik ortamda Sayıştay’ın denetimine sunulması sağlanıyor.

Söz konusu aplikasyon ile Amme Finansal Yönetimi’nde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, evrakların masraf birimleri ile muhasebe birimleri arasında fiziksel dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, arşivleme sorunu çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında artma artışı, denetimin etkinliğinin artırılması ve elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mevcut uygulamayla alay malay tediye emri amacıyla kullanılan almanak kestirmece 6 milyon nüsha ve kanıtlayıcı belge namına kullanılan almanak yaklaşık 50 milyon adet kağıttan artırım yapılması bekleniyor. – ANKARA

Share: