Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının halel istemini reddetti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi adına tanıdık “Kadına Yönelik Gayret ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshine ilgili 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının tahrip istemini reddetti.İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Reisicumhur Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.Daire, Reisicumhur Kararının bozma istemini düşünce çokluğuyla reddetti.Kararın iptali amacıyla bir nice ülkü açılmıştıKamuoyunda İstanbul Sözleşmesi kendisine bilinen “Kadına Yönelik Hız ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhur Reisi Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti marifetiyle feshedildi.Cumhur Reisi Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti hesabına 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Küçük Ay 2012 günlü Kabine kararı ile onaylanan Kadına Müteveccih Yol ve Sülale İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti itibarıyla feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.Feshe ilişik Cumhurbaşkanı Kararı, antant hükümleri mucibince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 kamer sonraları yürürlüğe girdi ve Türkiye yöntemince sözleşmeden ayrık oldu.Bunun konusunda Reisicumhur Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çokça sayıda sevgili açıldı.Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, fesih istemlerini ise duruşmalı adına ele almıştı.Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “ayrımsız muamelat ne usule akla yatkın tesis edilmişse tıpkı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin makul bulma kanunuyla yürürlüğe giren benzeri anlaşmanın feshi fakat TBMM’nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının akla yatkın bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Elden reisicumhur kararıyla feshedilemez” görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline değişmeyen verilmesini istemişti.Türkiye’nin Avrupa Konseyi Dolaşma Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan konvansiyon, “İstanbul Sözleşmesi” yerine anılıyor.Türkiye, kavil 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında ilk imzayı atmış, 24 Son Teşrin 2011’de parlamentosunda ayrıksı ülkelerden önce onaylamış ve izin sürecini sonuçlandıran Bakanlar Kurulu Kararının 8 Mart 2012’de, Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını peşi sıra, 14 Mart 2012’de onaylama belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası’na sunan önce ülke olmuştu.

Share: