Testis yasa TBMM’de akseptans edildi! Cezalar ve KYK emniyet faizleri silinecek

Ekonomiye ilişik tensikat içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Gâh Kanun ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi, TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle gelişigüzel Kovid-19 dönemindeki peçe takmama cezaları ve KYK itimat faizleri silinecek.

YEMEK BEDELİ GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULABİLECEK

Elektrik Piyasası Kanunu layıkıyla lisanssız yürütülebilecek ameliyat kapsamında yenilenebilir erke kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların yapı yahut cephelerinde, yerleşmiş gücü azami 50 kilovata kadar ruh enerjisinden ihtiyaç fazlasını serencam mahiyet hazırlık şirketine satanlar dirimlik vergisinden affedilmiş olacak. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, işverenlerce, iş yerinde yahut müştemilatında kemirmek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait benzeri günce yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan değişik menfaatler, ecir kendisine vergilendirilecek.

Güçlükle dışında yapılan inşaat, tamirat, spekülasyon işleri ile maharet hizmetlerde etkin bakım erbabına, fiilen daraç dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin mahdut dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ecir ödemeleri dirimsel vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel katılım yatırımcısı tekmil yükümlü soy kişilerin, edinim ettikleri mecmu yükümlü çok ortaklı şirketlere ilgilendiren paydaşlık hisselerini, yeryüzü bir iki 2 sene elde tutmaları neredeyse Algı Asıllar Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerine bakarak hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzdelik 75’ini yıllık beyannamelerine laf vergi ve iratlarından hisselerin edinim edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Çatlak 2027’ye uzatılacak.

KISA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞLEMLERE DÜZENLEME

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle COVID-19 cihetiyle işverenlerin yaptıkları cebbar amil gerekçeli kısa himmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi sevap desteği işlemleri karşı Mücahede ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline değme takı yüklenemeyecek. Bu kapsamda COVID-19 sebebiyle ödenen gelişmemiş faaliyet ödeneği ile nakdi ecir desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan çok ve abes ödemeler ile nakdi sevap desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu çalıştıran tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene makbul idari servet cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla öğrenim edilmemiş olanlar terkin edilecek. Öğrenim edilenler iade veya mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilişik başlatılmış izleme ve tahsil işlemlerine bitmeme edilmeyecek, hız mercilerine derk etmiş olan dosyalarda kurum ve vekillik aleyhine usa vurma giderine hükmedilmeyecek. Güdük mücahede uygulanan dönemde çalıştıran eliyle iştirakçi çıkarılmasına güvenerek oluşan fazla ve abes ödemeler ile ukubet soruşturmasına yahut kovuşturmasına bahis ergin güdük iş ödeneği ile nakdi sevap desteği ödemeleri bu husus kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya kayran olmadığına dayalı karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu konu uyarınca terkin hükümleri uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle arızi dış alım rejimi kapsamında ferdî kullanıma muhtemelen ecnebi plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren doğruluk sahipleri tarafından gümrük idaresine vukuf verilmeden taşıtsız sınırlı dışına çıkılması yerinde yöntemsizlik cezası uygulanacak. Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka misal ve yaşına bakarak değişmekle birlikte, orantısız şekilde faziletli olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek.

KYK BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Emniyet ve Sıkı Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Tahsil kurumundan mezun olan evet birlikte temas nedenle tedris kurumuyla ilişiğikesilenler, 2 sene sonra gidermek için, itimat aldığı kadar sürede ve maaş dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den tasdik edilmesi halinde, önceki yıl her ilave olmadan, sonraki yıllarda ise seçkin yıl amacıyla sunulan miktara yüzde 10 eklenerek emniyet borcu hesaplanacak. Fakat ait yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan bir iki olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi yeryüzü fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askeriye dönemine balya gelmesi halinde, borçlunun talebi konusunda gelişigüzel arttırma yapılmaksızın askeriye döneminin sonuna kadar yüreklilik borcu ertelenecek. Maddesel yahut türel nedenlerle takibinde üstünlük yoksuz ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan yüreklilik borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde da bu esaslar uygulanacak.

Share: