Çin Asıllı Cam Elyafı Sağlamlaştırma Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

Tecim Bakanlığı, Çin asıllı ‘pencere elyafı takviye malzemeleri’ ithalatında dampinge cebin önlemlerin bitmeme etmesine verdi.

Ticaret Bakanlığı marifetiyle hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Deklarasyon, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak; Çin menşeli ‘kadeh elyafı tahkim malzemeleri’ ithalatına yönelik başlatılan sonuncu gözden nakil soruşturması tamamlandı. Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya baştan meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu tespitler değerlendirilerek, yürürlükte olan dampinge cebin önlemin sürdürülmesine karar verildi. Buna bakarak; gümrük idareleri, Çin asıllı pencere liflerinin uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, gayrı iplikler, şeritler, mekanik olarak angaje takviye tabakaları, kimyevi adına bağlanmış berkitme tabakaları ve diğerlerinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,5’i ve dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna belli kokiller ve mahfazalar aut, taşlama ve stoper disklerde beğenilen kevgir disk şeklindeki sırça tekstil dünya) ve pencere liflerden keçelerin ithalatında yüzde 35,75’i oranında dampinge cebin kesme önlem tutarını tahsil edecek.

Share: