Amme idarelerinin elektronik ortamdaki harcamalarına ilgilendiren aranjman yapıldı

Merkezi dümen kapsamındaki kamu idarelerinin masraf süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilgilendiren asıllar ve esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının harcamaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ait hükümleri içeren “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Vekillik uygulamaları ile bu uygulamalar dışındaki sistemler üzerinden ödeme emri belgesi (ÖEB) ve kanıtlayıcı belgelerin hazırlanarak muhasebeye iletilmesine ilgilendiren hükümleri kapsıyor.

Buna bakarak, ÖEB ve kanıtlayıcı vesaik elektronik ortamda dulda edilecek. Taranarak elektronik ortama taşınan yıvışık imzalı kanıtlayıcı belgelerin koruma sorumluluğu gider birimlerinde olacak. ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin mezun birimlere ibrazı gider birimlerinin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda masraf sürecinin yürütüldüğü uygulamalar Sayıştayın erişimine vazıh tutulacak. Vekillik uygulamaları dışındaki merkezi hile kapsamındaki kamu idarelerinin uygulamaları ile Vekillik uygulamalarında yer alan vesaik ortada ağız tatsızlığı olması yerinde Nezaret kayıtları asıl alınacak.

Share: