Istihsal Sürecine Katılım Projesi, İzmir’de tanıtıldı

Faaliyet ve Sosyal Güvenlik Icra Vekili Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İzmir’dahi katıldığı Üretim Sürecine Katılma Projesi’nin lansman toplantısında projenin aracısız istihdam sağlayıcı aynı mümasil olduğunu söyledi. Lütfihak Alpkan, projede gençlerin 3 maaş masrafını ihtişam yoluyla karşılanacağını ve 6 ay birlikte destek verileceğini belirterek, “Burada nitelikli olan yerli ve uluslararası işgücünün İzmir’in KOBİ’lerine kazandırılması bahis konusu” dedi.

Mücahede ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Arsıulusal Göç Örgütü ve İŞKUR işbirliğinde geliştirilen, “Istihsal Sürecine Katılma Projesi”nin tanıtımı İzmir’dahi yapıldı. Bir otelin güruh salonunda yapılan lansman programına Emek ve Sosyal Asayiş Nazır Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İzmir Ilbay Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İzmir Tecim Odası (İZTO)Umumi Heyet Başbuğ Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Uran Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Komutan Yardımcısı Dayanabilen Akdaş, Arsıulusal Barhana Örgütü Türkiye Kasıt Şefi Gerard Karl Waite ve gurur temsilcileri katıldı.

“Aracısız istihdam sağlayıcı benzeri menent”

Programda mütekellim Say ve Sosyal Asayiş Vekil Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, projenin oluşum, makine, gıda, möble ve kimya sektörlerini destekleyeceğini, proje çerçevesinde imalat sektöründe hayatiyet gösteren işyerlerinin kalifiye işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlandığını söyledi. İstihdam ve mesleki terbiye üstüne iri aynı deneyime ehil olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, “Fakat bu projenin şahsen bakanımızın fikri yerine eğitimden birlikte bağımsız milletvekili aracısız istihdam sağlayan benzeri analog. Bakanlığımız esasen arsıulusal fonlar eliyle haddinden fazla muhtelif projeler yapıyorlar ve buna siper altındaki başkaları birlikte karışma. Bakanlığımız, DENIZ fonlarının tevzi otoritesi yerine toplumsal yardımlar, istihdam, terbiye ve esenlikle ait projelerin yönetiminden mesul. Zinde ve eş istihdamı, özürlü, buğulu bakımı, onların birlikte say hayatına katılımı, çocuk işçiliği ile savaş gibi konular kalkışmak için bir nice konuda hikmet birikimimiz oluştu. Uluslararası örgütlerle işbirliği yaparak çokça cepheli projeler yapıyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı adam üretimi gelişmelerine kopyalanmak durumundayız. Bu projenin da bu bağlamla uluslararası, evcil, kafile ve istihdam ayağı var. Domestik inisiyatiflerin dahi haddinden fazla şanlı olduğunu görüyoruz bu noktada. Bize görüntü sağlayan uluslararası taraflara da müteşekkiriz” dedi.

“Canlı bir insan kaynağı yatırımına ihtiyacımız var”

Sanayi ve eğitim kuruluşları arasında tıpkısı ilgi kurulması gerektiğini tabir fail Alpkan, günümüzde haddinden fazla büyük tıpkı değişimin olduğunu ve gâh mesleklerin eskimeye başladığını söyledi. Alpkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı Bazı değiştirdiğimiz şeylerin birlikte modeli bir anda geçebiliyor. Neyin tutacağını bilmenden de ona şişman yatırım yapamıyoruz. Şu zaman mesleklere mi yoksa becerileri mi önem verelim sorusu de ortaya çıkıyor. 4. Sanayi Devrimi’ne geldik, yazılım veren bire bir devir açıyoruz amma 2030’dan bilahare bileşimli zeka öz yazılımını zat mi yapacak acaba? Hep yükü yetişek kurumlarının konusunda yüklememek geçişsiz, gençlere da. Çoluk Çocuk elhak hareket aramaya başladığın 5 yıl deneyim ve yabancı miftah talebi ile karşılaşıyorlar. Böyle tıpkı süreçte zinde benzeri insan kaynağı yatırımına ihtiyacımız var. KOBİ’lerimiz gâh durumlarda bunu maliyet, tartı kendisine görüyor.

“Burada nitelikli olan domestik ve arsıulusal işgücünün İzmir’in KOBİ’lerine kazandırılması bahis konusu”

Proje hakkında bilgiler veren Alpkan, yeni jenerasyondan ümitli olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin geleceğini onlar düz yazı edecek. Bu proje henüz önce Gaziantep’te başladı, Bursa’da devam etti ve İzmir’bile devam edecek. Bu projede bile gençlerimizin 3 ay masrafını devletimiz karşılayarak, 6 ay de heveslendirme verilecek. Bu 9 ayın arkası sıra amacımız gençlerimizin o işletmeye yardım sağlamaları. Bu çerçevede projeye 300 can dahil edilecek, bu 300 kişinin 150’si Türk kontenjanına, sair 150’si ise ecnebi tabiiyetli kontenjanına ayrıldı. Sonunda ecnebi işgücünün kayıt altına alınabilmesi sağlanacak. Burada nitelikli olan yerli ve uluslararası işgücünün İzmir’in KOBİ’lerine kazandırılması söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Verilen eğitimle sektörün istediği nitelikli birbiriyle örtüşmüyor”

İzmir’deki başıboşluk verileri üzerine konuşan İzmir Ilbay Yardımcısı Hüseyin Karameşe ise İzmir’birlikte işsizlik oranının yüzdelik 14 olduğunu rapor ederek, “İşsizlerin büyük oranı ne yazık kim tüvana atıl. 270 bin civarında atıl var, Bizim gençlerimiz ne eyvah ki piyasada hareket bulamıyor. 130 bin İŞKUR’a hareket istiyorum diye niteleyerek mevrut var, fakat sektör de 100 bin geçişsiz diye niteleyerek İŞKUR’a başvuruyor. Tamam bunlar münasebet örtüşmüyor? Hele bu konudaki şef kuruluşlarla çalışıp sebep gelişim bulamadıklarını belirleme etmeye çalıştık. Örgün eğitimde sunulan eğitimle sektörün istediği nitelikli birbiriyle örtüşmüyor. Yetişek nitelikli amma sektörün istediği vasıflar ayrımlı. Bu sorunu gerçeklenmiş gidermemiz geçişsiz. Üniversiteden çıkışlı olan ayrımsız öğrencinin mülhak bir çalışmaya kursa gerekseme duymadan alanında sektörün istediği niteliklerle örtüşmesi gerekiyor. Bu İzmir’in muhteşem sorunlarından bire bir tanesi. Bunun kadar projelerin başta gençlerimiz kadınlarımız ve işsizlerimize derman olmasını istiyorum” dedi.

“İzmir, Türkiye’deki yer çalışkan kazançlı merkeze eş devlet”

Arsıulusal Barhana Örgütü Türkiye Murat Şefi Gerard Karl Waite ise Türkiye’nin haddinden fazla faziletli sayıda göçmene ev sahipliği yaptığını belirterek, “İş piyasasına göçmenlerin dahil edilmesi çok majör bire bir gösteriş oynuyor. İzmir, Türkiye’deki en enerjik hesaplı merkeze sahip yer. Uyuşturucu, kimya, makine ve dokuma kalkmak için bir nice sanayi sektörleri var. Türkiye ekonomisin antipatik gücü yerine İzmir hareket gücüne katılımın genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Ancak sınırlı sektörlerde iş gücü talebini bastırmak çok pres. Türk vatandaşlarının ve yabancıların akıllıcasına aynı şekilde hisse senedi gücüne dahil edilmesi gerekiyor. Hem göçmen hem Türk çalışanlar kendisine inikat kaynakları kalkınacak devlet ekonomisine şişman katkıda bulunacak ve toplumsal uyumu güçlendirecektir” diye konuştu.

“Kentimizin ekonomisinin canlanmasına nazik yardım yapacaklarını düşünüyoruz”

Projenin bindi verdiği sektörlerin İzmir ekonomisinin ağırlığını taşıyan, istihdam deposu namına ulama veren sektörler olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başbuğ Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise “Bu alanda imalat eden üyelerimizin bakir istihdam olanaklarıyla kentimizin ekonomisinin canlanmasına şişman yardım yapacaklarını düşünüyoruz. Eskimemiş istihdam yapmayı planlayan işletmelerin projeye karışma olması üzerine çağrılarımızı yaptık. Projenin gerçekleşmesine de destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. – İZMİR

Share: