Erzincan gündem haberi… KKTC Cumhur Reisi Tatar, Erzincan’da konuştu Açıklaması

Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur Reisi Ersin Tatar, Küçük Asya-Yunan ikilisinin çığırtkanlık yaptığını söyledi.

Çeşitli musahabe ve programlar kapsamında kente gelen Tatar’ı, Erzincan Havalimanı’nda, Erzincan Valisi Mehmet Aşıramento, 3. Kalabalık Komutanı Tümgeneral Yavuz Türkgenci ve Şehremini Bekir Aksun karşıladı.

Daha bilahare geldiği Erzincan Il girişinde kendisini karşılayan polis mangasını selamlayan Tatar, şeref defterini imzaladı, ayrımsız süre Vali Sirkat ile kardeş kardeş etti.

Il derinti salonunda gazetecilerle aynı araya mevrut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Erzincan halkına görelik ve salamlar getirdiğini belirtti.

Türk milletinin geçmişinin, soyunun ve tarihinin galiba olduğunu anlatım fail Tatar, Kıbrıs’ın 350 sene Osmanlı egemenliğinde muammer aynı Türk adası olduğunu belirterek, “Maalesef oynanan arsıulusal oyunlarla bu kocaman ve değerli adayı bizden kopartmak, alabilmek için değme tür hukuksuzluk, gelişigüzel cins koca hakları ihlali ve herhangi bir tür çirkinlikle Kıbrıs Türk halkı çok büyük saldırılara haddinden fazla balaban haksızlıklara uğradı. Çektiğimiz acıları, yaşadığımız göçleri, katliamları soykırımları amma her şeye karşın orada direnmesini bilmiş mukavemetçi ruhu ile Türk dayanırlık teşkilatının kuruluşu ile Anadolu’nun, Türkiye’nin bize her daim destekleriyle oradaki varlığımızı bugünlere kadara sürdürebilmiş.” ifadelerini kullandı.

Tatar, federal tıpkısı çatı altında Kıbrıs’ta “bittabi benzeri konvansiyon tamam” diye niteleyerek yıllarca süren müzakerelerin bulunduğunu, müzakerelerde hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem da Kıbrıslı Türklerin bütün bol niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Müzakerelerde yapılan vaatlerinin hepsinin “abes” çıktığını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

“Tek vaatlerini tutmadılar. Tek izolasyonu kaldırmadılar amma Rumları, ‘hayır’ diyen Küçük Asya tarafını tek yönlü yerine hangi bize sorarak ne ana vatan ve güvenceci büyüklük olan Türkiye Cumhuriyetine danışarak Avrupa Birliği’hangi aldılar. Avrupa Birliği kartıyla, Anadolu-Yunan ikilisi bütün Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. Değme nev müzakerelerde seçme kalem toplantılarda Türkiye’nin hakkına hukukunu veto fail Anadolu-Yunan ikilisinin zihniyeti ve serencam yerine hepimizin izlediği kabilinden Iye adalarında Iye Denizi’ndeki silahlanmalar, yapılanmalar ve birtakım bana göre büyük hukuksuzluk, Kıbrıs’ta, Türkiye’mizin elden 40 çökelge uzağındaki Kıbrıs adasında bile yıllar bakımından yaptıkları silahlanma faaliyetlerine demincek ABD’nin ambargonun kaldırılması noktasında tekrar silahlanmaya devam edeceklerinin mesajı vermektedirler. Demin bütün bunlar elbette bizi yakından ilgilendirmektedir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelişigüzel ahit Türkiye Cumhuriyeti ile beraber akım etmenin mutluluğu ortamında olduklarını vurgulayan Tatar, kendisinin Cumhur Reisi olmasıyla da kullanılmamış dönemin başladığını belirtti.

Seçkin antlaşma Kıbrıs’ı bir Palikarya adası yapma niyetlerinin bulunduğuna dikkati calip Tatar, “Kıbrıs Türklerini asimile etme ve tabiatıyla kim Avrupa Birliği adası olacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti birlikte Avrupa Birliği üyesi olmadığı için ant içinde Türk askerinin adadan çekileceği ve adanın bire bir bütün Avrupa Birliği içre olacağı üzere Kıbrıs Türklerini devir süresince asimile edecekleri benzeri ortama sürükleyebilmek için oynanan oyunlara denk namına, yeter bundan sonra Kıbrıs’ta tıpkı konvansiyon olacaksa katiyetle hâkim muadele temelinde olması gerektiğini, hükümran eşitlikle eşit uluslararası statünün kabul edilmesiyle fakat resmi müzakerelere geçilebileceğini, Türkiye’nin dahi umum desteğiyle ben bütün bunları 27 Nisan 2021 tarihinde Cenevre’bile evvel ilk dünyanın gündemine getiriyorum. BM’nin gündemine getiriyorum. Ondan ahir süreçte hep bu mücadelemizi hep bu siyasetimizi paylaşmakla bitmeme ediyoruz.” dedi.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Eylül’deki Birleşmiş Milel (BM) Genel Asamble Salonu’nda BM’nin 77’inci Umumi Kurulu’ndaki konuşmasına değinen Tatar, şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız orada, ‘Kıbrıslı Türklerle ati dayamak isterseniz önce evvel Kıbrıslı Türklerin hâkim eşitliği ve denk uluslararası statüsünü tescil edeceksiniz, var olan haklarını tescil edeceksiniz.’ demiştir. İkinci vurguladığı nokta, Kıbrıslı Türkler üstünde oynan ambargo ve yalıtma imdi ayrımsız zulme dönüşümüdür. Çünkü oynana baziçe bu halkın uluslararası toplumdan kopartılması ve dolayısıyla ince vadede pes ettirilip Kıbrıs’a kapatma yapılma noktasındaki bu yaptıklarınız BM prensipleriyle ve dünyanın çeşitli platformlarında haykırılmakta olan türe ve vicdan boyutlarıyla arsıulusal camiada damarı bozuk düşen bir aplikasyon. Üçüncüsü çokça heybetli. Sayın Reisicumhur hangi demiştir? Imdi arsıulusal topluma çağrıda bulunmak istiyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanışıklık vakti gelmiştir.”

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgedeki işbirliğinin önemini vurgulayan Tatar, adalardaki silahlanmalara yönelik şunları kaydetti:

“Kimse bu çağda ne arbede lüzum ne çarpışma gerek. Hakeza benzeri şeyi temas etmek bile istemiyorum. Kıbrıs Türk halkının gönlünden ve Türkiye’nin gönlünden geçen yekpare bu ihtilafların tıpkı uzlaşı formülüyle hak ve çıkarlarımızın korunması, doğruluk ve vicdan muhasebesiyle filhakika neyse onu yapmaktır. Rum-Palikarya ikilisinin yaptığı çığırtkanlıktır. Anadolu-Yunan ikilisinin bana göre, Rusya- Ukrayna Savaşından sonraları Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya sâdır şişman potansiyeli, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanlığının liderliği, tıpkı tahıl koridorunun dünyadaki açlığı önlemesi üzere yapılan girişimleri, benzeri topluluk ayrıksı apayrı Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı adımlarla Yunanistan’ın bir bakıma ezilmesi ve kıskanmalarıyla demincek bire bir takım oyunlara giriyorlar. Bu oyunların hiçbiri tatminkâr değildir. Türkiye’nin gücü de potansiyeli birlikte bellidir. Bunların da ne olduğu bellidir. Bire Bir öğün Kıbrıs’ın nüfusu bile çapı bile bellidir. Zımnında kime karşı hangi büyüklüğünde silahlanacaklar. Bunlar eğreti, aynı takım kendi halkları ve zat siyasetlerine oynanan oyunlardır. Zira önümüzdeki aylarda herhangi bir iki tarafta dahi seçim var. İç politikaya yönelik benzeri topluluk adımlar gibi.”

Tatar, Türkiye’nin seçkin antlaşma, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Share: